Ana içeriğe geç

Div - kod ve grafik fonksiyonu

Div(), birinci bağımsız değişkenin ikinci bağımsız değişkene aritmetik bölümünün tamsayı kısmını döndürür. Her iki parametre de gerçek sayı olarak yorumlanır; yani tamsayı olmaları gerekmez.

Syntax:  

Div(integer_number1, integer_number2)

Return data type: tamsayı

Examples and results:  

Örnekler ve sonuçlar
Örnekler Sonuçlar

Div( 7,2 )

3 döndürür

Div( 7.1,2.3 )

3 döndürür

Div( 9,3 )

3 döndürür

Div( -4,3 )

-1 döndürür

Div( 4,-3 )

-1 döndürür

Div( -4,-3 )

1 döndürür