Ana içeriğe geç

Dual - kod ve grafik fonksiyonu

Dual(), bir sayı ve bir dizeyi tek bir kayıtta birleştirir ve böylece kaydın sayı temsili sıralama ve hesaplama amaçlarıyla kullanılabilirken dize değeri de görüntü amaçlarına yönelik olarak kullanılabilir.

Söz Dizimi:  

Dual(text, number)

Dönüş verileri türü: dual

Bağımsız Değişkenler:  

Dual bağımsız değişkenleri
Bağımsız Değişken Açıklama
text Sayı bağımsız değişkeni ile birlikte kullanılacak dize değeri.
number Dize bağımsız değişkeninde dize ile birlikte kullanılacak sayı.

QlikView uygulamasında tüm alan değerleri potansiyel olarak ikili değerlerdir. Bir başka ifadeyle, alan değerleri hem sayısal değer hem de metin değeri alabilir. Bunun bir örneği, 40908 sayısal değerine ve '2011-12-31' metin temsiline sahip olabilen bir tarihtir.

Tek bir alana okunan birden fazla veri öğesi farklı dize temsillerine, ancak aynı geçerli sayı temsiline sahip olduğunda, bu veri öğelerinin tümü karşılaşılan ilk dize temsilini paylaşır.

İpucu notuListe kutularında ve benzeri yerlerde gösterilecek bu ilk dize temsilini oluşturmak amacıyla, dual fonksiyon genellikle kodun başında (diğer veriler ilgili alana okunmadan önce) kullanılır.

Örnek 1:  

Aşağıdaki örnekleri kodunuza ekleyin ve çalıştırın.

Load dual ( NameDay,NumDay ) as DayOfWeek inline

[ NameDay,NumDay

Monday,0

Tuesday,1

Wednesday,2

Thursday,3

Friday,4

Saturday,5

Sunday,6 ];

 

DayOfWeek alanı bir grafikte örneğin boyut olarak kullanılabilir. Haftanın günlerini içeren bir tabloda günler, alfabetik sıra yerine doğru numara sırasına göre otomatik olarak sıralanır.

Örnek 2:  

Load Dual('Q' & Ceil(Month(Now())/3), Ceil(Month(Now())/3)) as Quarter AutoGenerate 1;

Bu örnek geçerli çeyreği bulur. Now() fonksiyonu yılın ilk üç ayı içinde çalıştırıldığında Q1 olarak görüntülenir, ikinci üç ay için Q2 olur ve bu şekilde devam eder. Bununla birlikte, Quarter alanı sıralamada kullanıldığında sayısal değerine göre davranış sergiler: 1 ila 4.

Örnek 3:  

Dual('Q' & Ceil(Month(Date)/3), Ceil(Month(Date)/3)) as Quarter

Önceki örnekte olduğu gibi, Quarter alanı 'Q1' ila 'Q4' metin değerleriyle oluşturulur ve 1 ila 4 sayısal değerleri atanır. Bunu kod içinde kullanılabilmek için Date değerlerinin yüklenmesi gerekir.

Örnek 4:  

Dual(WeekYear(Date) & '-W' & Week(Date), WeekStart(Date)) as YearWeek

Bu örnek, '2012-W22' biçiminde metin değerleri ile bir YearWeek alanı oluşturur ve aynı zamanda haftanın ilk gününün tarih numarasına karşılık gelen bir sayısal değer atar; örneğin: 41057. Bunu kod içinde kullanılabilmek için Date değerlerinin yüklenmesi gerekir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com