Ana içeriğe geç

QV-Server üzerindeki QV Belgelerinde Makro Kullanma

QlikView Server üzerinde Makrolar

QlikView Server, QlikView belgelerinde makro yürütebilir. İstemci-sunucu ortamı nedeniyle, makrolar kullanılırken bazı noktalar dikkate alınmalıdır.

QlikView olanağı bir istemci olarak kullanılırken, tüm makrolar istemcide çalıştırılır. Bu durumda, daha fazla işleme izin verilebilir.

Not: Makroların aşırı oranda kullanımı, makroların bir tasarımcının amaçladığı/varsaydığı şekilde sıralı olarak yürütülmek yerine, paralel olarak yürütülmesiyle ilgili olası sorunlara neden olabilir.

Makro fonksiyon sınırlamaları

QlikView Server ortamında, normalde herhangi bir istemci türüyle makrolarda sorunsuz çalışması gereken fonksiyonlar şunlardır:

  • Alanlarda temizleme veya seçme gibi mantıksal işlemler
  • Değişkenlerle ilgili işlemler

Aşağıdaki fonksiyon türleri beklenmedik sonuçlara neden olabileceğinden, QlikView Server ortamında kullanılmamalıdır:

  • SetProperties üzerinden sayfaların ve sayfa nesnelerinin özellikleri üzerinde etkili olan düzen işlemleri
  • Belge veya kullanıcı ayarlarını değiştiren işlemler
  • Yeniden Yükle de dahil olmak üzere, kodla ilgili tüm işlemler
  • Veri azaltma işlemleri, örneğin ReduceData
  • Kaydet ve Belge aç gibi işlemler
Not: Sunucu nesnelerinin özellikleri üzerinde etkili olan düzen işlemleri desteklenir.

Makro tetikleyici sınırlamaları

Aşağıdaki tetikleyiciler, olay tetikleyicilerini desteklemeyen AJAX modu dışındaki tüm istemciler için QlikView Server ortamında olağan şekilde çalışır:

Document.OnAnySelect

Field.OnSelect

Field.OnChange

Field.OnUnlock

Document.OnPressMacroButton

Variable.OnChange

Variable.OnInput

Aşağıdaki tetikleyiciler, anlam içermediği veya beklenmedik sonuçlara neden olabileceği için QlikView Server ortamında kullanılmamalıdır:

VeriAzaltımıSonrasında

YenidenYüklemeSonrasında

VBScript fonksiyonları

Bir QlikView belgesinin modülünde tanımlanan VBScript fonksiyonları genellikle QlikView Server üzerinde sorunsuz çalışır. Önceki bölümde açıklandığı gibi, genel fonksiyon sınırlamaları geçerlidir.

Sunucu Tarafında Dışarı Aktarma

Bir Düğme'ye bağlı bir Makro kullanılarak, herhangi bir grafiğin içeriği sunucu üzerinde bir metin dosyasına dışarı aktarılabilir. Bu özellik QlikView belgesine eklenmelidir; daha sonra makro doğrudan web tarayıcısında QlikView Server'dan yürütülebilir.