Gå till huvudinnehåll

Att tänka på när makron används i QV-dokument på QV-servern

Makron på QlikView Server

QlikView Server kan exekvera makron i QlikView-dokument. Klient-servermiljön kräver att vissa saker beaktas när man använder makron.

När QlikView används som klient exekveras alla makron i klienten. Detta ökar antalet tillåtna åtgärder.

Observera: Om makron används i stor utsträckning kan det eventuellt leda till problem där makron exekveras parallellt i stället för i tur och ordning, som en designer kan ha planerat.

Begränsningar av makrofunktionalitet

Funktionerna nedan fungerar vanligen väl i QlikView Server-miljö oavsett vilken typ av klient som används:

  • Logiska åtgärder som radering eller val i fält.
  • Åtgärder som gäller variabler

De typer av funktioner som nämns nedan kan inte användas i QlikView Server-miljö eftersom de kan orsaka oväntade resultat.

  • Åtgärder i layouten som påverkar arkens och arkobjektens egenskaper via SetProperties.
  • Åtgårder som ändrar dokument- eller användarinställningar.
  • Alla åtgärder som rör skript, inklusive Reload.
  • Reducering av data, t ex ReduceData
  • Åtgärder som t.ex Spara och Öppna dokument.
Observera: Åtgärder i layouten som påverkar serverobjektens egenskaper stöds.

Begränsningar av makroutlösare

Följande utlösare fungerar som vanligt i QlikView Server-miljön för alla klienter, utom AJAX-läget som inte stödjer sådana händelser.

Document.OnAnySelect

Field.OnSelect

Field.OnChange

Field.OnUnlock

Document.OnPressMacroButton

Variable.OnChange

Variable.OnInput

De typer av funktioner som nämns nedan får inte användas i QlikView Server-miljö eftersom de kan orsaka oväntade resultat.

OnPostReduceData

OnPostReload

VBScript-funktioner

VBScript-funktioner som har definierats i en modul i ett QlikView-dokument fungerar vanligen väl med QlikView Server. De allmänna begränsningar av funktionaliteten som beskrivs i föregående stycke gäller även här.

Export från serversidan

Man kan exportera innehållet från vilket diagram som helst till en textfil på servern via ett makro kopplat till en knapp. Denna funktion måste läggas till i QlikView-dokumentet. Därefter kan makrot exekveras från QlikView Server direkt in i webbläsaren.