Ana içeriğe geç

Diğer Nesnelerdeki Seçimler

Çoğu nesnedeki alanlarda doğrudan seçim yapabilirsiniz. Tablolarda, değerini seçilmiş olarak işaretlemek için hücrenin rengi yeşil olur. Bir değer seçmek için tıklayın veya birden çok değer seçmek için fareyle boyama yapın.

Arama yoluyla da seçim yapabilirsiniz.

Aşağıdaki bölümde, farklı nesne türlerinden nasıl seçim yapabileceğiniz açıklanmaktadır. Bir nesnede aşağıda açıklandığı şekilde seçim yapamadığınızı fark ederseniz, grafik Koparılmış modunda veya Salt Okunur modunda olabilir.

İstatistik Kutuları

İstatistik kutularında Min., Maks ve Medyan gibi bazı istatistiksel miktarlara tıkladığınızda, ilgili değer seçilir. Seçim istatistik kutusunda işaretlenmez, ancak yalnızca diğer kutularda işaretlenir.

Çoklu Kutular

Çoklu Kutu içindeki bir satır, bir alanı temsil eder. Küçük oka tıklandığında, alana ait olan değerlerin listesi görüntülenir. Bu liste içinde, bir liste kutusunda olduğu gibi seçim ve arama yapabilirsiniz.

Tablo Kutuları

Herhangi bir hücreye tıklayarak veya bir veya daha fazla satırı veya bir veya daha fazla sütunu kapsayan bir alanın üzerini boyayarak tablo kutularında seçim yapabilirsiniz. Açılan Seçimi seçeneği etkinse, sütun üstbilgisinde bir ok görüntülenir. Oka tıklandığında, bu alana ait olan değerlerin listesi görüntülenir. Bu liste içinde, bir liste kutusunda olduğu gibi seçim ve arama yapabilirsiniz.

Sürgü/Takvim Nesneleri

Tek bir alanın temeli oluşturduğu sürgülerde, raptiyeyi istenen konuma ayarlayarak değer seçebilirsiniz. Sürgü uygun şekilde yapılandırılmışsa, raptiyenin boyutu bir fare tıklamasıyla değiştirilebilir. Bu şekilde birkaç değer seçmek mümkündür.

Bir takvim nesnesindeki küçük takvim sembolüne tıklandığında, takvim açılır. Takvim nesnesinin yapılandırmasına bağlı olarak fareyle bir tarih veya dönem seçebilirsiniz ve bu seçim temel alana aktarılır. Ctrl+Tıklama işlemiyle, farklı aylarda veya yıllarda olsalar dahi birkaç dönem seçebilirsiniz.

Sütun, Çizgi, Birleşik, Radar, Izgara ve Dağılım Grafikleri

Bu nesnelerde farklı şekillerde seçim yapabilirsiniz:

  • Tek bir veri noktasına tıklayarak veya çizim alanındaki birkaç veri noktasının üzerini boyayarak. Boyama sırasında, kaplanan alan yeşil tarama ile gösterilir. Seçim, seçilen veri noktalarını hesaplamak için kullanılan boyut değerleri için yapılır.
  • Grafik göstergesine tıklayarak veya grafik göstergesinde boyama yaparak (göstergenin boyut değerleri yerine grafik ifadelerini gösterdiği durumlar haricinde).
  • Boyut eksenlerine ve etiketlerine tıklayarak veya bunların üzerini boyayarak (dağılım grafikleri haricinde). Karşılık gelen alan değerleri seçilir.
  • İfade eksenlerinin ve etiketlerinin üzerini boyayarak. Gösterilen sonuç alanında veri noktaları oluşturan alan değerleri seçilir.

Birden fazla boyuta sahip olan çizgi grafiklerinde ve sütun grafiklerinde seçimler boyanırken, QlikView seçim mantığının davranışı, kullanıcının beklentilerini yansıtmak üzere diğer grafiklerde olduğundan biraz farklıdır. Bu tür grafiklerdeki seçimler, her iki boyutu da aynı anda etkilemez.

Çizgi grafiklerinde, seçimler birincil olarak ikinci boyutta yapılır. Bu, bir çizginin üzerini boyamanın, tüm x ekseni boyut değerleri üzerindeki çizginin tamamını seçeceği anlamına gelir.

Sütun grafiklerinde bunun tam tersi geçerlidir. Seçimler birincil olarak ilk boyut için geçerlidir. Bu, örneğin bir sütun segmentine tıklamanın, söz konusu segmentin x ekseni boyut değerinin seçilmesi, ancak tüm olası yığın ve küme segmentlerinin bırakılmasıyla sonuçlanacağı anlamına gelir. Seçimler birincil seçim boyutunu tek bir değere daralttığında, eski seçim mantığı tekrar geçerli hale gelerek seçimlerin ikincil seçim boyutunda da korunmasına neden olur.

Birleşik grafiklerde, seçimler her zaman tüm boyutları etkiler.

Pasta Grafikleri

Tek bir pasta dilimine tıklayarak veya birkaç dilimin üzerini boyayarak çizim alanı içinde seçim yapabilirsiniz. Boyama sırasında, kaplanan alan yeşil tarama ile gösterilir. Seçim, seçilen veri noktalarını hesaplamak için kullanılan boyut değerleri için yapılır.

Ayrıca, grafik göstergesine tıklayarak veya grafik göstergesinde boyama yaparak da seçim yapabilirsiniz.

Blok Grafikleri

Blok grafiklerinde ayrı ayrı blokları seçebilirsiniz. Detaya inme fonksiyonu, belirli bir boyuta referansta bulunmak için kullanılır; ilk blokun seçilmesi ilk boyuta, ilkinin içinde ikinci bir blokun seçilmesi ikinci boyuta referansta bulunur vs.

Ayrıca, bir alanı boyayarak birkaç blok seçebilirsiniz. Bu seçilen alan, siz fare düğmesini bırakana kadar yeşil renkle işaretlenir. Bu tür bir seçim, tekrar ilk boyutun değerine veya değerlerine referansta bulunur. Bu değerler temel alınarak, karşılık gelen bloklar hesaplanır. Seçim, ilk boyuta ait birkaç değerin blok kenarlıklarını geçiyorsa, yalnızca seçilen alandaki değerleri değil, ikinci ve üçüncü boyutlara ait tüm ilgili değerleri de etkiler.

Gösterge grafikleri

Tanımlanmış boyut olmadığından, gösterge grafiklerinde seçim yapılamaz.

Düz Tablolar

Bir hücreye tıklayarak veya birkaç hücrenin üzerini boyayarak düz tablonun boyut sütunlarında seçim yapabilirsiniz. Seçilen alan, siz fare düğmesini bırakana kadar yeşil renkle işaretlenir.

Bir boyutu temsil eden bir sütunda Açılan Seçimi seçeneği etkinse, sütun üstbilgisinde bir ok görüntülenir. Oka tıklandığında, alanın tüm değerlerinin listesi görüntülenir. Bu listede seçim ve arama yapabilirsiniz.

Ayrıca, tek bir hücreye tıklayarak ifade sütunlarında seçim yapabilirsiniz. Seçim, seçilen ifade hücresini hesaplamak için kullanılan boyut değerleri için yapılır.

Pivot Tablolar

Tek bir hücreye tıklayarak boyut sütunlarındaki/satırlarındaki bir pivot tabloda seçim yapabilirsiniz. Seçilen hücre, siz fare düğmesini bırakana kadar yeşil renkle işaretlenir.

Bir boyutu temsil eden bir sütunda Açılan Seçimi seçeneği etkinse, sütun üstbilgisinde bir ok görüntülenir. Oka tıklandığında, alanın tüm değerlerinin listesi görüntülenir. Bu listede seçim ve arama yapabilirsiniz.

Ayrıca, tek bir hücreye tıklayarak ifade sütunlarında/satırlarında seçim yapabilirsiniz. Seçim, seçilen ifade hücresini hesaplamak için kullanılan boyut değerleri için yapılır.