Ana içeriğe geç

İfade kullanarak dolar işareti genişletmesi

BU SAYFADA

İfade kullanarak dolar işareti genişletmesi

Dolar işareti genişletmelerinde ifadeler kullanılabilir. O halde, ayraçlar arasındaki içerik eşittir işaretiyle başlamalıdır:

$(=expression )

İfade değerlendirilir ve değer ifadede kullanılır.

Example:  

$(=Year(Today())); // geçerli yılı içeren bir dize döndürür.

$(=Only(Year)-1); // seçili yıldan önceki yılı döndürür.

Dosya dahil etme

Dosya dahil etmeleri dolar işareti genişletmeleri kullanılarak yapılır. Söz dizimi:

$(include=filename )

Yukarıdaki metnin yerini, eşittir işaretinden sonra belirtilen dosyanın içeriği alır. Kodlar veya kodların parçaları metin dosyalarında saklanırken bu özellik çok kullanışlıdır.

Example:  

$(include=C:\Documents\MyScript.qvs);

Dolar genişletmeleri ve alternatif durumlar

Bir dolar genişletmesi normalde alternatif durumlara duyarlı değildir. Bir özel durum vardır, dolar genişletmesinin bir ifadesi varsa, bu dolar genişletmesinin yapıldığı nesneyle ilgili durumda değerlendirilir.

Example:  

Aşağıdaki gibi bir dolar genişletmeniz var:

$(=Sum(Amount))

Hesaplama, nesnenin durumundaki seçime dayalı olarak tutarın toplamını döndürür.