Ana içeriğe geç

ODBC'den NULL değerleri ilişkilendirme/seçme

Bir ODBC veri kaynağından NULL değerler ilişkilendirilebilir ve/veya seçilebilir. Bu amaçla bir kod değişkeni tanımlanmıştır. Aşağıdaki söz dizimi kullanılabilir:

SET NULLDISPLAY=<sym>;

<sym> sembolü, en düşük veri girişi seviyesinde ODBC veri kaynağından tüm NULL değerlerin yerini alır. <sym> herhangi bir dize olabilir.

Bu fonksiyonu varsayılan yorumlamaya sıfırlamak için şu söz dizimini kullanın:

SET NULLDISPLAY=;

Not: NULLDISPLAY öğesinin kullanımı yalnızca ODBC veri kaynağından gelen verileri etkiler.

QlikView mantığının bir ODBC bağlantısından döndürülen NULL değerleri boş bir dize olarak yorumlamasını istiyorsanız, aşağıdaki öğeyi kodunuzda herhangi bir SELECT deyimi öncesine ekleyin:

SET NULLDISPLAY=";

Not: Burada '' işareti arasında/içinde herhangi bir öğe olmayan iki adet tek tırnak işaretidir.