Ana içeriğe geç

TINV - kod ve grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

TINV - kod ve grafik fonksiyonu

TINV(), Öğrenci t dağılımının t değerini olasılığın ve serbestlik derecelerinin bir fonksiyonu olarak döndürür.

Syntax:  

TINV(prob, degrees_freedom)

Return data type: sayı

Arguments:  

TINV bağımsız değişkenleri
Bağımsız Değişken Açıklama
prob t dağılımıyla ilişkili iki kuyruklu bir olasılık. Bu, 0 ile 1 arasında bir sayı olmalıdır.
degrees_freedom Serbestlik derecesinin sayısını belirten bir tamsayı.

Limitations:  

Tüm bağımsız değişkenler sayısal olmalıdır, aksi takdirde NULL döndürülür.

Bu fonksiyon TDIST fonksiyonuyla aşağıdaki şekilde ilişkilidir:
If prob = TDIST(value, df ,2), then TINV(prob, df) = value.

Examples and results:  

Örnekler ve sonuçlar
Örnek Sonuç
TINV(0.3253086, 30 ) 1,0000 döndürür