Ana içeriğe geç

Binary

binary deyimi, bölüm erişim verisi dahil olmak üzere başka bir QlikView belgesinden verileri yüklemek için kullanılır. Bu deyim, düzen bilgisini veya değişkenleri yüklemez.

Yalnızca optimize veri modeline, başka bir deyişle yapay anahtar içermeyen bir veri modeline sahip belgelerdeki binary deyimiyle verileri yüklemenizi öneririz. Yalnızca diğer yapay anahtarlara başvuran yapay anahtarları içeren bir belgeden veri yüklerseniz veri kümesinin tamamı yüklenmeyebilir.

Kodda yalnızca bir binary deyimine izin verilir. binary deyimi genellikle kodun ilk ifadesi olmalıdır, hatta kodun başında bulunan SET deyimlerinden bile önce gelmelidir.

Yapay anahtarlar

Söz Dizimi:  

binary [[path] filename ]

Bağımsız Değişkenler:  

Binary bağımsız değişkenleri
Bağımsız Değişken Açıklama
path

Bu kod satırını içeren .qvw dosyasına giden mutlak ya da göreceli yol. Dosya QlikView yolunda bulunmuyorsa bir mutlak yol gerekir.

  • mutlak

    Örnek: c:\data\

  • Bu kod satırını içeren belgeye göreceli.

    Örnek: data\

filename .qvw dosya uzantısı da dahil olmak üzere dosyanın adı. Bir dosya adı sağlanmazsa, ifade uygulamanın kendisinden yüklenir. Başka bir deyişle, binary deyimini içeren uygulamadan yüklenir.

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnekler ve sonuçlar
Örnek Sonuç

Binary ;

Bu, uygulamanın kendisinden veri yükler.

Binary customer.qvw;

Bu örnekte, customer.qvw dosyası QlikView çalışma dizininde bulunmalıdır.

Binary c:\qv\customer.qvw;

Bu örnekte mutlak dosya yolu kullanılmaktadır.

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com