Ana içeriğe geç

Switch..case..default..end switch

BU SAYFADA

Switch..case..default..end switch

switch kontrol deyimi, ifade değerine bağlı olarak, yolları takip etmek için kod yürütmesini zorlayan bir kod seçim yapısıdır.

Syntax:  

Switch expression {case valuelist [ statements ]} [default statements] end switch

Not: switch deyimi bir kontrol ifadesi olduğundan ve bu nedenle noktalı virgülle veya satır sonuyla bittiğinden, dört olası cümlesinin her biri (switch, case, default ve end switch) satır sınırını geçmemelidir.

Arguments:  

Switch bağımsız değişkenleri
Bağımsız Değişken Açıklama
expression Rastgele seçilen bir ifade.
valuelist İfade değerinin karşılaştırılacağı virgülle ayrılmış değerler listesi. Kodun yürütülmesi, valuelist içindeki değeri expression içindeki değere eşit olup karşılaşılan ilk grupta yer alan deyimlerle devam eder. valuelist içindeki her değer rastgele bir ifade olabilir. Herhangi bir case cümlesinde eşleşme bulunmazsa, default cümlesi altındaki deyimler çalıştırılır (belirtilmişse).
statements Bir veya daha fazla QlikView kod deyiminden oluşan herhangi bir grup.

Example:  

Switch I

Case 1

LOAD '$(I): CASE 1' as case autogenerate 1;

Case 2

LOAD '$(I): CASE 2' as case autogenerate 1;

Default

LOAD '$(I): DEFAULT' as case autogenerate 1;

End Switch

See also