Ana içeriğe geç

Giriş alanları

BU SAYFADA

Giriş alanları

QlikView, kod yürütmeden değiştirilebilen özel bir alan türü olan giriş alanını destekler.

Giriş alanı QlikView içindeki diğer alanlara benzer; ancak aradaki fark bu alanın değerlerinin kodun yeniden çalıştırılması gerekmeden, kodda okundukları gibi, sonradan değiştirilebilmeleridir. Giriş alanları, sayfa nesnelerinin tüm türlerinde diğer alanlar gibi kullanılabilir.

Giriş alanlarını kullanılırken, kod her bir alan değeri için daha sonra yeni verileri içerecek şekilde düzenlenebilen yer tutucular oluşturur. Herhangi bir alan, bir LOAD veya SELECT deyiminde görünmeden önce kod içinde inputfield deyiminde listelenerek bir giriş alanına dönüştürülebilir.

Giriş alanının değerleri liste kutusu hücrelerinde, tablo kutusu hücrelerinde ve tablo grafik ifadesi hücrelerinde değiştirilebilir. Yalnızca giriş alanları içeren liste kutuları ve tablo sütunları düzenlenebilir durumdadır. İmleç düzenlenebilir hücre üzerinde getirildiğinde, giriş simgesi görülebilir. Simgeye tıklandığında, hücre giriş düzenleme moduna ayarlanır. Giriş düzenleme modunda kalırken hücreler arasında hareket etmek için yukarı/aşağı ok tuşları kullanılabilir. Her yeni değer girildiğinde QlikView belgesinin tamamı otomatik olarak yeniden hesaplanır.

Tablo grafik ifadesi hücresi özel bir giriş alanı toplama işlevi içerebilir ve yine de giriş için açık olabilir. Ardından bu değişiklik, "eşit dağıt" ya da "orantılı dağıt" gibi önceden tanımlanmış algoritmalara dayalı olarak temeldeki alan değerlerine geri dağıtılır.

Göreceli değişiklik belirtmek mümkündür.

Not: Göreceli değişiklik, dağıtım modu ifadenin parçası olarak kullanıldığında çalışır.

Aşağıdaki söz dizimi geçerlidir (n bir sayıdır):

Giriş söz dizimi
Söz dizimi Açıklama
%+n geçerli değeri %n oranında artırır 
%-n geçerli değeri %n oranında azaltır
+=n geçerli değeri n kadar artırır 
-=n geçerli değeri n kadar azaltır 
*=n geçerli değeri n ile çarpar 
/=n geçerli değeri n değerine böler 

Example:  

%+10 geçerli değeri %10 artırır.

+=56 geçerli değeri 56 artırır.

*=2 değeri 2 ile çarpar.

/=2 değeri 2'ye böler.

/=0 değişiklik yok.

Ayrıca, değerleri programlayarak çıkarmak ve ayarlamak için Otomasyon API'leri de vardır.

Sınırlamalar

 • Hesaplanan alanlar ve anahtar alanları giriş alanları olarak kullanılamaz. Giriş alanı özelliği otomatik olarak devre dışı bırakılır.
 • Normal alanlarla karşılaştırıldığında verileri daha az verimli bir şekilde depoladıklarından, giriş alanları büyük veri miktarları için uygun değildir.
 • Giriş alanı ile mantıksal alan arasındaki anahtar benzersiz olmalıdır, yinelenen değerler içeremez.

Giriş alanı örneği

Bu örnek, verilere bir giriş alanı ekler ve değerleri etkileşimli olarak nasıl güncelleyebileceğinizi gösterir.

 1. Aşağıdaki verileri kod dosyasına yükleyin.

  Inputfield Değeri;

   

  Table1:

  LOAD * INLINE

  [

  Anahtar, Öznitelik, Değer

  Bob, Oca, 100

  Bob, Şub, 200

  Bob, Mar, 300

  Kate, Haz, 400

  Kate, Şub, 500

  Kate, Mar, 600

  ];

 2. Verileri yüklediğinizde, bir Tablo Kutusu oluşturun ve üç alanı da ekleyin.
 3. Bir Düz Tablo grafiği oluşturun ve boyut olarak Key ekleyin. Aşağıdaki ifadeleri ekleyin:

  • Sum(Value)
  • InputSum(Value)

  Her iki ifade de aynı değeri gösterecektir, ancak düz tabloda Sum(Value) değil, yalnızca InputSum(Value) öğesini güncelleyebilirsiniz.

Artık tablo kutusunda Value öğesini etkileşimli olarak değiştirebilirsiniz. Düz tablodaki ifadelerin toplanmış değerleri buna göre güncellenecektir.

Düz tablodaki InputSum(Value) ifadesinin değerlerini de güncelleyebilirsiniz. Temel değerler tablo kutusunda güncellenecektir. Değişiklik tüm değerlere eşit olarak dağıtılır, ancak dağıtım modunu InputSum() fonksiyonunda değiştirebilirsiniz.