Ana içeriğe geç

inputavg

BU SAYFADA

inputavg

inputavg(), grafik boyutları üzerinde yinelenen toplam inputfield ortalamasını döndürür. inputfield, kodda bir giriş alanı olarak düzgün şekilde bildirilen bir alanın alan adı olmalıdır.

Syntax:  

inputavg(inputfield [, distribution_mode][set_expression])

Bu toplama işlevi bir tablo grafiğinde ifade olarak kullanıldığında, toplanmış değer etkileşimli olarak düzenlenebilir. İmleci ifade hücresinin üzerine getirdiğinizde, bir giriş simgesi görürsünüz. Simgeye tıklandığında, hücre giriş düzenleme moduna ayarlanır. Giriş düzenleme modunda kalırken hücreler arasında hareket etmek için yukarı/aşağı ok tuşları kullanılabilir. Toplanmış değerdeki değişiklik, seçilen distribution_mode kullanılarak temel alan değerlerine dağıtılır. Her yeni değer girildiğinde QlikView belgesinin tamamı otomatik olarak yeniden hesaplanır.

distribution_mode parametresi şu değerlere sahip olabilir:

distribution_mode parametre değerleri
Parametre Açıklama
'+' Varsayılan mod. Değişikliğin eşit parçaları tüm temel değerlere dağıtılır.
'*' Değişiklik, temel değerlere orantılı olarak (mevcut değerlere) dağıtılır.
'=' Girilen değer tüm temel değerlere verilir.
'/'

Değer, önceki dağılım göz önüne alınmadan ancak önceki ortalama korunarak, temel değerler arasında eşit olarak bölünür.

Önceki tabloda yer alan distribution_mode değerleri şu değiştiricilerle değiştirilebilir:

distribution_mode parametresi değer değiştiricileri
Değiştirici Açıklama
T Örn. '+T'. Girilen değişikliğin, giriş alanındaki diğer seçilen değerler üzerinden dengelenmesine neden olur (genel toplam dokunulmamış olarak kalır).
A Örn. '+A'. Girilen değişikliğin, tüm diğer değerler üzerinden dengelenmesine neden olur (genel toplam dokunulmamış olarak kalır).

Examples:  

inputavg (Budget )

inputavg (Budget, '+' )

inputavg (Budget, '*' )

inputavg (Budget, '=' )

inputavg (Budget, '/' )

inputavg (Budget, '+T' )

inputavg (Budget, '+A' )

 

See also