Ana içeriğe geç

Belge Özellikleri: Değişkenler

BU SAYFADA

Belge Özellikleri: Değişkenler

Belge Özellikleri: Değişkenler sayfası, giriş kutusu özelliklerinde Görüntülenen Değişkenlere eklenen kod değişkenlerini gösterir. Değişkenlerin listesi, Sistem Değişkenlerini Göster seçeneği tarafından değiştirilebilir. Yeni... düğmesi belgeye yeni bir değişken ekler. Sil düğmesi, seçilen değişkeni kaldırır.

Seçili Değişken için Ayarlar grubunda, düzenleme kutusu seçilen değişkenin geçerli Değer'ini gösterir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Değişkenler normalde seçim imlerine dahil edilmez, ancak burada Seçim İmlerine Dahil Et seçeneği işaretlenebilir.

Giriş Kısıtlamaları grubunda, kullanıcı tarafından giriş kutusu değişkenine girilen tüm değerlerin karşılaştırılarak denetlenebileceği kısıtlamaları belirtin. Bir değer belirtilen kısıtlamalara uymuyorsa, reddedilir ve hata mesajı gösterilebilir. Aşağıdaki alternatifler kullanılabilir:

Giriş kısıtlaması seçenekleri
Seçenek Açıklama
Kısıtlamalar Yok Giriş değerleri herhangi bir kısıtlamayla denetlenmez.
Standart Giriş değerleri aşağı açılır kutudan seçilen çok sayıda genel standart kısıtlamalardan biriyle denetlenir. Varsayılan olarak hiçbir kısıtlama seçilmemiştir; yani herhangi bir değer değişken girilebilir. Alternatiflerden sadece biri (Standart, Özel, Sadece Önceden Tanımlanmış Değerler ve Salt okunur) denetlenebilir.
Özel Giriş değerleri kullanıcı tarafından tanımlanmış kısıtlamaya göre denetlenir. Kısıtlama düzenleme kutusuna girilir ve giriş değeri kabul edilebilir ise, bu TRUE (sıfır dışında değer) sonucu veren QlikView ifadesi olarak ifade edilmelidir. Giriş değerine ifadede dolar ($) işaretiyle başvurulur.

Example:  

$>0, giriş kutusunun seçilen değişkende sadece pozitif sayı kabul etmesine neden olur.

Değişkenin önceki değerine değişken adıyla başvurulabilir.

Example:  

$>=abc+1, abc olarak adlandırılmış değişkendeki bir kısıtlama olarak, giriş kutusunun yalnızca eski değerine 1 eklenerek elde edilen değere sahip sayısal girişleri kabul etmesine neden olur.

Sadece Önceden Tanımlanmış Değerler Giriş değerleri Önceden Tanımlanmış Değerler grubunda tanımlanmış değerler listesine göre kontrol edilir. Yalnızca listede bulunan giriş değerleri kabul edilir.
Salt Okunur Değişkeni salt okunur olarak işaretler. Herhangi bir değer girilemez.
İfade Düzenleme Diyalog Penceresini Etkinleştir Değerin kendine tıklandığında görüntülenen ... düğmesinden açılan İfade Düzenle diyalog penceresinde değişken değeri düzenlemeyi etkinleştirmek için bu alternatifi işaretleyin.
Kısıtlama izleme
Seçenek Açıklama
Geçersiz Giriş Sesi Kullanıcı kısıtlamalar dışındaki bir değeri girmeye çalıştığında QlikView'in sesli uyarı vermesi için bu alternatifi işaretleyin.
Hata Mesajı

Normalde, kullanıcı kısıtlamalar dışındaki bir değeri girmeye çalışırsa, bu çaba reddedilir ve mevcut değişken değeri değişmez. Bu alternatif işaretlendiğinde, hatalı giriş durumunda kullanıcıya gösterilecek özel hata mesajı belirlenebilir. Hata mesajı, düzenleme kutusuna yazılır. Bu, dinamik güncelleştirme için bir ifade olarak tanımlanabilir. Uzun formüllerin daha kolay düzenlenmesi amacıyla İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Özel Hata Mesajları

Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

Değer Listesi grubunda, giriş kutusu için değerler listesinin sunulup sunulmayacağı ve nasıl sunulacağı belirtilir.

Değer listesi seçenekleri
Seçenek Açıklama
Liste Yok Değişkende daha önce kullanılmış değerlerin listesi korunmaz.
Son _ Değeri Listele En son kullanılmış değerleri içeren bir aşağı açılan (MRU) liste, giriş kutusundaki seçilen değişken için kullanıcıya yönelik olarak kullanılabilir durumdadır. Saklanılacak önceki değerlerin sayısı kutuda ayarlanabilir.
Aşağı Açılır Listede Önceden Tanımlanmış Değerler Önceden Tanımlanmış Değerler'e sahip aşağı açılır liste, giriş kutusundaki seçilen değişken için kullanıcıya yönelik olarak kullanılabilir durumdadır.
Kaydırmalı Önceden Tanımlanmış Değerler Kaydırma kontrolü, giriş kutusundaki seçilen değişken için kullanıcıya yönelik olarak kullanılabilir durumdadır. Kaydırma işlemi Önceden Tanımlanmış Değerler arasında yapılır.

Önceden Tanımlanmış Değerler grubunda, aşağıda açılan listede kullanıcıya sunulabilen ve/veya kabul edilebilir değerleri tanımlamak için kullanılabilen önceden tanımlı değerlerin bir listesi belirtilir.

Değer alanı seçenekleri
Seçenek Açıklama
Sayı Serileri Alt sınır (From), üst sınır (To) ve Step değerine dayalı olarak önceden tanımlanmış sayısal değerlerin listesi oluşturmak için bu alternatifi işaretleyin. Bu seçenek kendi başına veya Listelenmiş Değerler'le bileşimli olarak kullanılabilir.
Listelenmiş Değerler Rastgele olarak önceden tanımlanmış değerlerin listesi belirlemek için bu alternatifi işaretleyin. Değerler, sayısal veya alfasayısal olabilir. Alfasayısal değerler tırnak içerisinde olmalıdır (örn. 'abc'). Her bir değer noktalı virgülle (;) ayrılır (örn. 'abc';45;14.3;'xyz' ). Bu seçenek kendi başına veya Sayı Serileri'yle bileşimli olarak kullanılabilir.
Yorum Bu, değişkeni oluşturan kişinin değişkenin amacını ve fonksiyonunu açıklayabildiği yorum alanıdır.