Ana içeriğe geç

Belge Özellikleri: Sunum

Bu özellik sekmesi, alan değerlerinin var olan sunum ayarlarının daha sonra oluşturulan liste kutuları ve çoklu kutular için belirtilmesini mümkün kılar. Kullanılabilir durumdaki alanlar Alanlar grubunda listelenir.

Çoklu Kutu ve Liste Kutusu Varsayılanı grubu Hizalama, Çok Satırlı Hücreler ve Ayarlar alt gruplarını içerir. Varsayılan Arama Modu metin aramasında kullanılacak ilk varsayılan arama modunu belirtir.

Belge Sunum özellikleri
Özellik Açıklama
Yeni Nesneler için Varsayılan Tema Belgedeki tüm yeni oluşturulan sayfalara ve sayfa nesnelerine uygulanan QlikView teması burada seçilebilir. Kullanılabilmesi için seçilen tema her zaman için sabit diskten erişilebilir durumda olmalıdır. Aynı zamanda, kullanılan temanın QlikView belgesinde oluşabilecek tüm nesne türleri için tanımlanmış olması da önemlidir.
Aşağı açılan listenin altında, tema dosyasının varsayılan QlikView tema kataloğundan farklı bir konumda olması durumunda kullanılmak üzere bir Gözat... komutu vardır. Herhangi bir varsayılan tema kullanılmazsa, her bir yeni sayfa nesnesi en son oluşturulan veya değiştirilen nesnenin özelliklerini devralır.
Hizalama Alan değerlerinin varsayılan hizalaması Metin ve Sayılar için ayrı ayrı ayarlanabilir. Varsayılan olarak metin değerleri sola hizalıyken, sayı değerleri sağa hizalıdır.
Çok Satırlı Hücreler Metni Kaydır seçeneği işaretliyse, hücrenin (alan değerinin) (metin) içeriği iki veya daha fazla satırda görüntülenir.
Hücre satırlarının sayısı Hücre Yüksekliği ( Satırlar ) düzenleme kutusunda ayarlanır.
Ayarlar
  • Tek Sütun: Bu seçenek işaretlendiğinde tek sütun modu zorlanır.
  • Sütuna Göre Sırala: Birden fazla sütun görünümünde alan değerleri satıra göre değil, sütuna göre sıralanır.
  • Hücre Kenarlıkları: Bu seçenek işaretlendiğinde alan değerleri arasında yatay çizgiler getirilir.
Varsayılan Arama Modu
  • Öncekini Kullan: Son tamamlanan aramanın arama modu kullanılır.
  • Joker Karakter Aramasını Kullan: İlk arama metni, joker karakter aramasını gerçekleştirmek için aralarında imlecin bulunduğu iki joker karakterdir.
  • Normal Arama Kullan: Arama metnine herhangi bir ilave karakter eklenmez. Joker karakterler olmadan, Normal Arama yapılır.