Gå till huvudinnehåll

Dokumentegenskaper: Presentation

I denna egenskapsdialog kan man ange standardinställningar för hur fältvärden ska presenteras och sedan användas i listboxar och multiboxar. Tillgängliga fält är listade i gruppen Fält.

Gruppen Standard för multiboxar och nya listboxar innehåller undergrupperna Justering, Celler med flera rader och Inställningar. Förvalt sökläge Här anger man vilket sökläge som ska vara standard i textsökning.

Egenskaper för dokumentpresentation
Egenskap Beskrivning
Standardtema för nya objekt Här väljer man ett QlikView-tema som kommer att tillämpas på samtliga ark och arkobjekt som skapas i dokumentet. För att kunna användas måste temat alltid kunna nås från datorn. Det är även viktigt att temat har definierats för samtliga objekt som kan förekomma i ett QlikView-dokument.
Längst ned i listrutan finns kommandot Bläddra... som kan användas om temafilen ligger på ett annat ställe än i standardkatalogen för QlikView-teman. Om inget standardtema används kommer alla nya arkobjekt att ärva det senast skapade eller ändrade arkobjektets egenskaper.
Justering Standardjusteringen av fältvärden kan anges separat för Text och Tal. Som standard är textvärden vänsterjusterade och talvärden högerjusterade.
Celler med flera rader Om alternativet Radbryt text är markerat kommer cellens (text)innehåll (fältvärde) att visas på två eller fler rader.
Antal cellrader anger man i rutan Cellhöjd (rader).
Inställningar
  • Endast en kolumn: Att välja det här alternativet resulterar i endast en kolumn.
  • Ordna kolumnvis: Vid visning i flera kolumner ordnas fältvärdena efter kolumner i stället för efter rader.
  • Cellramar: Horisontella linjer läggs till mellan fältvärdena när alternativet är markerat.
Förvalt sökläge
  • Använd föregående: Den senast gjorda sökningens sökläge används.
  • Jokerteckensökning: Den första söksträngen visas som två jokertecken som omsluter musmarkören för att underlätta jokerteckensökning.
  • Normal sökning: Inga ytterligare tecken läggs till i söksträngen. Utan jokertecken görs en normal sökning.