Ana içeriğe geç

Belge Özellikleri: Sayı

Bu özellik sekmesi, belgedeki tüm alanlar ve değişkenler için sayı biçimlendirme ayarlarını sunar.

Soldaki liste belgenin Alanlar'ını veya Değişkenler'ini görüntülemek için ayarlanır.

Alan Seçenekleri grubu yalnızca Alanlar için kullanılır:

Girdiden Varsayılan düğmesi, biçimlendirmeyi girdinin biçimlendirmesine göre ayarlar.

Biçimlendirme belgeye kalıcı olarak uygulanacaksa Yeniden Yüklemeyi Geçerli Kıl seçeneğini işaretleyin.

Biçimlendirme değerleri için aşağıdaki kontroller kullanılabilir durumdadır:

Belge Numarası özellikleri
Özellik Açıklama
Karışık Hem sayı hem metin. Sayılar orijinal biçimde gösterilir.
Sayı Sayısal değerleri Hassasiyet değer değiştirme kutusunda ayarlanan basamak sayısıyla gösterir.
Tamsayı Sayısal değerleri tamsayı olarak gösterir.
Sabit: Sayısal değerleri Ondalıklar değer değiştirme kutusunda ayarlanan ondalık basamak sayısıyla ondalık değerler olarak gösterir.
Para Sayısal değerleri Ön İzleme metin kutusunda gösterilen biçimde gösterir. Varsayılan biçim, Windows Para Birimi ayarıdır.
Tarih Tarih olarak yorumlanabilen değerleri Biçim Deseni düzenleme kutusunda ayarlanan biçimde gösterir. Bu biçimin örneği, Ön İzleme metin kutusunda gösterilir.
Zaman Zaman olarak yorumlanabilen değerleri Biçim Deseni düzenleme kutusunda ayarlanan biçimde gösterir. Bu biçimin örneği, Ön İzleme metin kutusunda gösterilir.
Zaman Damgası Tarih ve zaman olarak yorumlanabilen değerleri Biçim Deseni düzenleme kutusunda ayarlanan biçimde gösterir. Bu biçimin örneği, Ön İzleme metin kutusunda gösterilir.
Aralık Zamanı sıralı zaman artırımı olarak gösterir (örneğin format = mm, değeri takvimin başlangıcından itibaren dakika sayısı olarak gösterir (1899:12:30:24:00).

Yüzdelik (%) Göster düğmesi, aşağıdaki biçimlerde çalışır: Sayı, Tamsayı ve Sabit:.

Ondalık ve Binlik ayırıcıları, Ayırıcılar grubunun düzenleme kutularında ayarlanabilir.

ISO düğmesi tarih, saat ve zaman damgası değerlerini biçimlendirmek için ISO standardını kullanır.

Sistem düğmesi biçimlendirme için sistem ayarlarını kullanır.