Ana içeriğe geç

Belge fonksiyonları

Bu fonksiyonlar grafiklerde ve kodda kullanılabilir.

ReportComment(report_number)

Etkin belgedeki belirtilen sayıya sahip raporun yorumunu döndürür.

ReportName(report_number)

Etkin belgedeki belirtilen sayıya sahip raporun adını döndürür.

ReportID(report_number)

Etkin belgedeki belirtilen sayıya sahip raporun kimliğini döndürür.

ReportNumber(report_id_or_name)

Etkin belgedeki belirtilen kimliğe veya ada sahip raporun sayısını döndürür.

NoOfReports()

Etkin belgedeki raporların sayısını döndürür.