Ana içeriğe geç

Round

Round(), x değerini en yakın step [+ offset] çarpanına yukarı veya aşağı yuvarlamanın sonucunu döndürür. offset için varsayılan değer 0'dir. step için varsayılan değer 1'dir.

x bir aralığın tam ortasındaysa, yukarı yuvarlanır.

Syntax:  

Round(x[, step[, offset]])

Return data type: sayısal

Not: Kayan nokta sayısını yuvarlıyorsanız, hatalı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Bu çoğunlukla önemli olmayan yuvarlama hataları, kayan nokta sayılarının sınırlı sayıda ikili basamakla ifade edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun sonucunda, QlikView zaten yuvarlanmış bir sayıyı hesaplar. Doğru yuvarlama yapmak önemliyse, bunun çözümü sayıları çarparak tamsayılara dönüştürmektir.

Examples and results:  

  • Round( 3.8 ): 4 döndürür
  • Round( 3.8, 4 ): 4 döndürür
  • Round( 2.5 ): 3 değerini döndürür. 2,5 sayısı varsayılan adım aralığının tam yarısında olduğundan yukarı yuvarlanır.
  • Round( 2, 4 ): 4 değerini döndürür. 2 sayısı 4'ün adım aralığının tam yarısında olduğundan yukarı yuvarlanır.
  • Round( 2, 6 ): 0 değerini döndürür. 2 sayısı 6'nın adım aralığının yarısından küçük olduğundan aşağı yuvarlanır.
  • Round( 3.88 , 0.1 ): 3,9 döndürür
  • Round( 3.88 , 5 ): 3,9 döndürür
  • Round( 1.1 , 1 , 0.5 ): 3,9 döndürür