Gå till huvudinnehåll

Round

Round() returnerar resultatet av avrundning av x uppåt eller nedåt till närmaste multipel av step [+ offset]. Standardvärdet för offset är 0. Standardvärdet för step är 1.

Om x ligger exakt mitt i intervallet, sker avrundningen uppåt.

Syntax:  

Round(x[, step[, offset]])

Return data type: numeriska

Observera: Om du rundar av ett flyttal kan resultaten bli felaktiga. De här mestadels obetydliga avrundningsfelen beror på att flyttal representeras av ett ändligt antal binära siffror. Detta leder till att beräkningarna i QlikView utförs med ett tal som redan är avrundat. Om det är viktigt att ha korrekt avrundning kan du lösa detta genom att multiplicera talen för att omvandla dem till heltal.

Examples and results:  

  • Round( 3.8 ): returnerar 4
  • Round( 3.8, 4 ): returnerar 4
  • Round( 2.5 ): returnerar 3. Avrundat uppåt eftersom 2,5 är exakt hälften av standardstegintervallet.
  • Round( 2, 4 ): returnerar 4. Avrundat uppåt eftersom 2 är exakt hälften av stegintervallet 4.
  • Round( 2, 6 ): returnerar 0. Avrundat nedåt eftersom 2 är mindre än hälften av stegintervallet 6.
  • Round( 3.88 , 0.1 ): returnerar 3.9
  • Round( 3.88 , 5 ): returnerar 3.9
  • Round( 1.1 , 1 , 0.5 ): returnerar 3.9