Ana içeriğe geç

Sütun Grafiği - AJAX/Webview

En temel grafik türü. Değerleri farklı yüksekliklerdeki sütunlar olarak görüntüler.

Sütun Grafiği: Nesne Menüsü

Bir sayfa nesnesine sağ tıklanarak veya nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Menu simgesine tıklanarak, nesne menüsü bir bağlam menüsü olarak açılabilir.

Menüdeki komutlar QlikView içinden WebView'in kullanılıp kullanılmadığına veya belgenin web tarayıcısında açılıp açılmadığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Menü aşağıdaki komutları içerir:

Menü komutları
Komutu Ayrıntılar
Özellikler...

Özellikler diyalog penceresini açar.

Notlar

Geçerli nesneyle ilgili not oluşturmayı ve paylaşmayı sağlar.

Kopar Grafik başlığının sonuna "(Koparılmış)" metni eklenir ve grafik artık belgede yapılan seçimlere göre güncelleştirilmez (ancak grafikten seçimler yapılmaya devam edebilir). Komut yalnızca grafik eklendiyse kullanılabilir. Grafiğin kopyasını oluşturup kopararak, kopyası ve aslı arasında doğrudan karşılaştırmalar yapabilirsiniz.
Ekle Koparılmış grafiği ekler. Grafik veriyle dinamik olarak bağlı hale gelir. Komut yalnızca grafik koparılmışsa kullanılabilir.
Referansı Ayarla Bu seçenek, mevcut seçimlerle grafiğin sabit bir çizimi olan grafik başvurusunu ayarlar. Belgede daha fazla seçim yapıldığında başvuru çizimi arka planda gri olarak kalır. Grafik eksenleri her zaman için arka plan veri kümesinin ve geçerli veri kümesinin maksimum değerlerini içerecek şekilde ayarlanır. Geçerli veri kümesi her zaman başvuru grafiğinin üzerine çizilir. Başvuru grafiğinin bazı bölümleri, geçerli veri kümesi çizimi tarafından gizlenebilir. Başvuru grafik çizimlerinin görüntülenmesi yalnızca bazı grafik türlerinde (örneğin, sütun grafikler, çizgi grafikler, birleşik grafikler, radar grafikleri, dağılım grafikleri, ızgara grafikler ve ibreli gösterge grafikleri) mümkündür. Detaya inme veya döngüsel grup içeren grafik için başvuru ayarlanamaz. Belge kapatıldığında veya veriler yeniden yüklendiğinde, başvuru kaybolur. Referansı Ayarla seçeneğini kullanırken dahil edilebilecek maksimum nesne sayısı 500'dür.
Referansı Temizle Bu komut, bir referans ayarlandığında Referansı Ayarla komutu ile değiştirilir. Bu komut seçilerek daha önce ayarlanan başvuru silinir ve grafik normal çizim moduna geri döndürülür.
Tüm Bölümleri Temizle

Etkin sayfa nesnesindeki tüm geçerli seçimleri temizler. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Eraser öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir.

Kopyala

Seçili sayfa nesnelerini panoya kopyalar. Bu fonksiyon, sadece sayfa nesnelerini kopyalar, veri veya resimleri kopyalamaz.

Yazdır...

Seçilen sayfa nesnelerini başka bir tarayıcı penceresinde tablo biçiminde açar. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Printer öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir.

Excel'e Gönder

Olası (seçilen dahil) değerleri, çalışmıyor olması durumunda otomatik olarak başlatılan Microsoft Excel'e dışarı aktarır. Dışarı aktarılan değerler, yeni Excel çalışma sayfasında bir sütun olarak görünür. Bu özelliğin çalışması için bilgisayarda Microsoft Excel 2007 veya daha yeni bir sürümü yüklü olmalıdır. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Spreadsheet öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir.

Dışarı Aktar...

Dışarı aktarılan veri içeriği için yolun, dosya adının ve (tablo) dosya türünün belirtilebileceği Farklı Kaydet diyalog penceresini açar.

Hızlı Değişim

Geçerli grafiği başka bir grafik türüne değiştirmeyi mümkün kılar. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Fast forward öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Yalnızca Özellikler diyalog penceresinin Başlık sekmesinde Grafikte Hızlı Tür Değişimi etkinleştirildiğinde kullanılabilir.

En Küçük Duruma Getir

Nesneyi simge durumuna getirir. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Minimize öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca, Başlık sayfasında, nesneye ait Özellikler diyalog penceresinde en küçük duruma getirmeye izin veriliyorsa kullanılabilir.

Geri Yükle

En küçük duruma getirilmiş veya en büyük duruma getirilmiş nesneyi bir önceki boyutuna ve konumuna geri yükler. En küçük duruma getirilmiş bir nesnenin simgesine çift tıklandığında veya en büyük duruma getirilmiş bir nesnenin nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Restore simgesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca en küçük duruma getirilmiş veya en büyük duruma getirilmiş nesneler için kullanılabilir.

En Büyük Duruma Getir

Nesneyi sayfayı dolduracak şekilde büyütür. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Maximize öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca, Başlık sayfasında, nesneye ait Özellikler diyalog penceresinde en büyük duruma getirmeye izin veriliyorsa kullanılabilir.

Kaldır

Seçilen nesneyi sayfadan kaldırır.

Sütun Grafiği Özellikleri

Özellikler diyalog penceresini açmak için Özellikler seçeneğini Nesne menüsünden seçin. Eğer Özellikler komutu gri renkteyse muhtemelen özellik değişikliği gerçekleştirmek için ayrıcalığınız yoktur.

Boyutlar

Aşağı açılan listede boyutları seçin. Boyut eklemek için Add öğesine tıklayın. Aşağı açılan listede boyutu seçin. Listedeki öğeleri taşımak için Move simgesini kullanın. Remove simgesi, öğeleri listeden kaldırır. Daha fazla ayar için Daha Fazla... düğmesine tıklayın.

Boyut

 • Koşulu Etkinleştir: Bu onay kutusu işaretlendiğinde, aşağıdaki düzenle kutusunda bulunan Function düğmesine tıklanarak, girilen koşul ifadesinin değerine bağlı olarak, boyut dinamik olarak gizlenir veya gösterilir.
 • Boyut: Geçerli anda seçilen boyutu görüntüler. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Etiketi Göster: X ekseninde bir boyut etiketini (alan adını) göstermek için bu onay kutusunu işaretleyin. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Null Değerlerini Gösterme: Bu onay kutusu işaretlendiğinde, yukarıda Boyut olarak seçilen alan, değeri NULL ise, grafikte görüntülenmez.
 • Tüm Değerleri Göster: Mantıksal hariç değerler de dahil olmak üzere grafikteki tüm boyut alan değerlerini göstermek için bu onay kutusunu işaretleyin.
 • Eksen Etiketlerini Göster: Seçilen boyut alanı için X-ekseninde açıklama göstergesini (alan değerlerinin adlarını) göstermek için bu onay kutusunu işaretleyin.
 • Eksen Etiketi Karakterlerini Sınırlandır: Boyut değeri dizelerinin uzunluğunu eksenlerde ve grafik açıklama göstergesinde görünecek şekilde sınırlandırmak için bu onay kutusunu işaretleyin. Giriş alanında karakterlerin sayısını belirtin veya sürgüyü istenilen değere sürükleyin. Kesilen değerleri grafikte ... takip eder. Bu seçenek bu gruptaki diğer seçeneklerden bağımsız olarak kullanılabilir.
 • Izgara Ayarı Birinci Boyut: Bu onay kutusu işaretlendiğinde, grafiğin ilk boyutunu temel alan bir grafik dizisinin görüntülendiği ızgara grafiği etkinleştirilir.
 • Sabit Sütun Sayısı: Izgara grafiğinin görüntülemesini istediğiniz sütun sayısını girin. Giriş alanında sütunların sayısını belirtin veya sürgüyü istenilen değere sürükleyin.
 • Sabit Satır Sayısı: Izgara grafiğinin görüntülemesini istediğiniz satır sayısını girin. Giriş alanında satırların sayısını belirtin veya sürgüyü istenilen değere sürükleyin.
 • İkinci Boyut: Izgara grafiğinde ikinci boyutu etkinleştirir. İkincil bir boyut kullanıldığında, ilk boyut değerleri ızgara matrisinde sütunlar olarak görüntülenirken, ikincil boyut değerleri ızgara matrisinde satırlar olarak görüntülenir.

Sırala

Sayfa nesnesindeki değerlerin sıralama düzenini ayarlar. Bazı sıralama seçenekleri tüm sayfa nesneleri için kullanılamayabilir.
Birden çok sıralama düzeni belirtilmişse, sıralama düzeni durum, ifade, sıklık, sayısal, metin, yükleme sırası şeklindedir. Durum, mantıksal durumu temsil eder (seçilen, isteğe bağlı veya hariç).

 • Birincil Sıralama: Y Değeri: Boyut değerlerinin y ekseninin sayısal değerine göre sıralanması gerekip gerekmediğini ayarlar. Bu seçenek, hesaplamalı boyutlar için kullanılamaz. Sıklık: Alan değerlerini sıklığa (tablodaki eşzamanlılık sayısına) göre sıralar.Sayısal Değer: Alan değerlerini sayısal değere göre sıralar.Metin: Alan değerlerini alfabetik sıraya göre sıralar.Yükleme Sırası: Alan değerlerini ilk yükleme sırasına göre sıralar.
 • İkincil Sıralama:
  • Sıklık: Alan değerlerini sıklığa (tablodaki eşzamanlılık sayısına) göre sıralar.
  • Sayı Değeri: Alan değerlerini sayısal değere göre sıralar.
  • Metin: Alan değerlerini alfabetik sıraya göre sıralar.
  • Yükleme Sırası: Alan değerlerini ilk yükleme sırasına göre sıralar. İfadeye Göre SıralaAlan değerlerini girilen ifadeye göre sıralar. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın. Seçimi Üstte TutSeçilen değerleri üstte tutmak için bunu etkinleştirin.

Sınırlar

İlk ifadeyi kullanarak hangi değerlerin görüntüleneceğini kısıtlayın.

Bu özellikler, aşağıda yapılan ayarlara göre, grafikte görüntülenen boyut değerlerinin sayısını belirlemek için kullanılır.

 • Yalnızca şunu göster:

  X sayıda İlk, En Büyük ya da En Küçük değeri göstermek istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek 5 olarak ayarlanırsa, beş değer görüntülenir. Boyutun Diğerlerini Göster seçeneği etkinleştirilmişse, Diğerleri segmenti bu beş görüntüleme yuvasından birini kullanır.

  • İlk seçeneği, özellik diyalog penceresinin Sırala sekmesinde seçilen seçeneklere dayalı olarak satırları döndürür. Grafik bir Düz Tablo ise, satırlar o zamanki birincil sıralamaya göre döndürülür. Diğer bir deyişle, kullanıcı herhangi bir sütun üstbilgisine çift tıklayarak ve söz konusu sütunu birincil sıralama kriteri haline getirerek değerlerin görüntülenmesini değiştirebilir.
  • En Büyük seçeneği, grafikteki ilk ifadeye dayalı olarak satırları azalan sıralamada döndürür. Düz Tabloda kullanıldığında, ifadeler etkileşimli olarak sıralanırken, gösterilen boyut değerleri sabit kalır. İfadelerin sıralaması değiştirildiğinde, boyut değerleri değişir (değişebilir).
  • En Küçük seçeneği, grafikteki ilk ifadeye dayalı olarak satırları artan sıralamada döndürür. Düz Tabloda kullanıldığında, ifadeler etkileşimli olarak sıralanırken, gösterilen boyut değerleri sabit kalır. İfadelerin sıralaması değiştirildiğinde, boyut değerleri değişir (değişebilir).
  • Görüntülenecek değer sayısını girin.
  Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın. Karşılaştırma değerini içeren boyut değerini dahil etmek için Sınır Değerlerini Dahil Et öğesini seçin.
 • Yalnızca şuna uygun değerleri göster: Bu seçenek için belirtilen koşulu karşılayan tüm boyut değerlerini görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. Değerleri toplamın yüzdesini veya tam miktarı temel alarak görüntülemek için seçin. Toplama göre göreceli seçeneği, özellik diyalog penceresinin İfadeler sekmesindeki Bağıntılı seçeneğine benzer bir göreceli modu etkinleştirir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Yalnızca şuna toplanan değerleri göster: Bu seçenek belirlendiğinde, geçerli satıra kadar olan tüm satırlar toplanır ve sonuç, seçenekte ayarlanan değerle karşılaştırılır. Toplama göre göreceli seçeneği, özellik diyalog penceresinin İfadeler sekmesindeki Bağıntılı seçeneğine benzer bir göreceli modu etkinleştirir ve kümülatif değerleri (ilk, en büyük ve en küçük değerleri temel alan) genel toplamla karşılaştırır. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Diğerlerini Göster: Bu seçeneğin etkinleştirildiğinde, grafikte bir Diğerleri segmenti oluşturulur. Görüntüleme kısıtlamaları için karşılaştırma ölçütlerini karşılamayan tüm boyut değerleri, Diğerleri segmentinde gruplanır. Seçilen boyuttan sonra başka boyutlar varsa, İç Boyutları Daralt öğesi, takip eden/iç boyutlar için ayrı ayrı değerlerin grafikte görüntülenip görüntülenmeyeceğini kontrol eder. Etiket alanına grafikte görüntülenmesini istediğiniz adı girin. Herhangi bir metin girilmezse, etiket otomatik olarak ifade metnine ayarlanır.
  Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın. Seçilen boyuttan sonra başka boyutlar varsa, İç Boyutları Daralt öğesi, takip eden/iç boyutlar için ayrı ayrı değerlerin grafikte görüntülenip görüntülenmeyeceğini kontrol eder.
 • Toplamı Göster:Bu seçenek etkinleştirildiğinde, grafik seçilen boyut için bir toplam görüntüler. Bu toplam, hala özellik diyalog penceresinin İfadeler sekmesinde yapılandırılan ifade toplamından farklı şekilde davranır. Etiket: Grafikte görüntülemek istediğiniz adı girin. Herhangi bir metin girilmezse, etiket otomatik olarak ifade metnine ayarlanır. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Global Gruplama Modunu Kullan: Bu seçenek yalnızca iç boyutlar için geçerlidir. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, kısıtlamalar yalnızca seçilen boyuta göre hesaplanır. Önceki tüm boyutlar yok sayılır. Bu seçenek devre dışı bırakılırsa, kısıtlamalar tüm önceki boyutlara dayalı olarak hesaplanır.

Eksen

 • Ekseni Göster: Ekseni göstermek için bu onay kutusunu işaretleyin.
 • Eksen Genişliği: Eksen genişliğini ve değer çizgilerini girin veya sürgüyü istenilen değere sürükleyin.
 • Büyük Etiket: Büyük etiketlerin Yatay, Dikey veya Eğimli görünümünü seçin.
 • Küçük Etiket: Küçük etiketlerin Yatay, Dikey veya Eğimli görünümünü seçin.
 • Kılavuz Çizgisini Göster: Grafikte X ekseninin değer işaretlerinden çıkan kılavuzu göstermek için bu onay kutusunu işaretleyin. Kılavuz çizgileri Kılavuz Çizgi Stili ve Kılavuz Rengi ayarları kullanılarak biçimlendirilebilir.
 • Ara Kılavuz Çizgisini Göster: Kılavuz çizgileri arasında ara kılavuz çizgileri göstermek için bu onay kutusunu işaretleyin. Bu, yalnızca Kılavuz Çizgisini Göster seçiliyse kullanılabilir durumdadır. Kılavuz çizgileri Kılavuz Çizgi Stili ve Kılavuz Rengi ayarları kullanılarak biçimlendirilebilir.
 • Kademeli Etiketler: X ekseni etiketleri yan yana gösterilemeyecek kadar çok olduğunda kademelendirmek için bu seçeneği işaretleyin.
 • Kademelendirmeyi Ters Çevir: X ekseni etiketleri normalde soldan sağa ve aşağıdan yukarıya doğru kademelendirilir. Bu onay kutusu işaretlendiğinde, kademelendirme yukarıdan aşağı olarak ters çevrilir.
 • Sürekli X: X eksenini sürekli olacak şekilde ayarlar, başka deyişle, x ekseni sayısal olarak yorumlanır ve sayısal olarak doğru aralıklarla gösterilir.
 • 0 Zorla: Grafiğin alt kenarını y ekseni üzerindeki sıfıra sabitler. Logaritmik eksen kullanıldığında bu seçenek kullanılamaz.
 • Statik Min.: Eksen için sabit minimum değer ayarlar.
 • Statik Maks.: Eksen için sabit maksimum değer ayarlar. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Statik Adım: Eksen üzerindeki değer işaretleri arasında sabit aralık ayarlar. Bu ayar 100'den fazla değer işaretiyle sonuçlanırsa, kullanılan değer değiştirilir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Geriye Dönük Tahmin: Düzenleme alanına bir tamsayı girerek, x ekseninin çizilen gerçek veri noktalarının soluna doğru genişlemeye zorlar. Bu özellik, eğilim çizgilerini kullanırken faydalıdır. Geriye dönük tahmin çizgisi noktalı olacaktır. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Tahmin: Düzenleme alanına bir tamsayı girerek, x ekseninin çizilen gerçek veri noktalarının sağına doğru genişlemeye zorlar. Bu özellik, eğilim çizgilerini kullanırken faydalıdır. Tahmin çizgisi noktalı olur. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.

İfadeler

İfade eklemek için Add öğesine tıklayın. Listeden ifadeyi seçin. Move simgesi, listedeki öğeleri taşır. Remove simgesi, öğeleri listeden kaldırır. Her bir boyuta tıklayın ve Daha Fazla... düğmesine tıklayarak ek ayar yapın.

İfade

 • Etkinleştir: Bu onay kutusu işaretlendiğinde, seçilen ifade etkinleştirilir. Kutu işaretlenmezse, ifade hiç kullanılmaz.
 • Koşullu: Bu onay kutusu işaretlendiğinde, aşağıdaki düzenle kutusunda bulunan Function düğmesine tıklanarak, girilen koşul ifadesinin değerine bağlı olarak, ifade dinamik olarak gizlenir veya gösterilir.
 • Etiket: İfadenin etiketi. Grafikte görüntülemek istediğiniz adı girin. Herhangi bir metin girilmezse, etiket otomatik olarak ifade metnine ayarlanır. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • İfade: Geçerli anda seçilen ifadeyi görüntüler. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Yorum: İfadenin amacını ve fonksiyonunu açıklamak için bir yorum girin. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Görünmez: İfadeyi gizler.
 • Yüzdelik (Göreceli) Göster: Grafik, sonucu mutlak sayılar yerine yüzde olarak gösterir.
 • İfadeyi Kümüle Topla:

  İfadeyi kümülatif toplamak için bu kutuyu işaretleyin. Açılan pencereyi açmak için Engine öğesine tıklayın.

  • Kümülatif Toplama Açılan Penceresi: Sayfa nesnesindeki değerlerin kümülatif toplanıp toplanmayacağına karar vermek için seçeneklerden birini belirleyin.
   • Kümülatif Topla: Kümülatif grafikte, her bir y değeri, takip eden x değerinin y değerine eklenir.
   • Kümülatif Toplama Yok: Seçilen grafik ifadesinin y değerleri kümülatif toplanmaz.
   • Tam Kümülatif Toplama: İfadenin önceki tüm değerlerini kümülatif toplayan her bir y değeri. Grafik ızgarası etkinleştirilirse tam kümülatif toplama çalışmaz.
   • Kümülatif Toplama Adımları: İfadedeki kümülatif toplanacak y değerlerinin sayısını ayarlamak için kutuya bir sayı girin veya sürgüyü sürükleyin.
 • Eğilim Çizgilerini Kullan:

  Eğilim çizgilerini kullanmak için bu kutuyu seçin. Açılan pencereyi açmak için Engine öğesine tıklayın.

  Eğilim Çizgisi Açılan Penceresi: Aşağıdaki Eğilim Çizgisi seçeneklerinden birini belirleyin:

  • Ortalama: Ortalama bir düz çizgi olarak çizilir.
  • Doğrusal: Bir doğrusal regresyon çizgisi çizilir.
  • 2. dereceden polinom: İkinci derecenin polinom eğilim çizgisi çizilir.
  • 3. dereceden polinom: Üçüncü derecenin polinom eğilim çizgisi çizilir.
  • 4. dereceden polinom: Dördüncü derecenin polinom eğilim çizgisi çizilir.
  • Üstel: Bir üstel eğilim çizgisi çizilir.

   Her bir seçenek için, Denklemi Göster kutusu ve R2'yi Göster kutusu işaretlenebilir.

   • Denklemi Göster: Belirli bir ifade için bu onay kutusu işaretlenirse, ifadenin eğilim çizgileri grafik içinde metin olarak ifade edilen eğilim çizgisi denklemiyle tamamlanır.
   • R2'yi Göster: Belirli bir ifade için bu onay kutusu işaretlenirse, ifadenin eğilim çizgileri grafik içinde metin olarak ifade edilen determinasyon katsayısıyla tamamlanır.

 • Açıklama Göstergesinde Göster: Birkaç ifade kullanıldığında, bu seçenek, grafiğin yanında ifadeleri ve bunlara karşılık gelen renkleri gösteren bir gösterge görüntüler.
 • İstatistiksel Dağıtımlar:

  İstatistiksel dağıtımı kullanmak için bu onay kutusunu işaretleyin. Açılan pencereyi açmak için Engine öğesine tıklayın.

  • İstatistiksel Dağıtımlar Açılan Penceresi: Seçilen ifadeyi takip eden bir veya iki ifadeden ana ifadenin veri noktalarının üzerinde çizilen çubuklar için yardımcı ifadeler olarak yararlanmak üzere Üstte Hata, Altta Hata ve Hata Simetrik onay kutularını etkinleştirin.
   • Hata Simetrik seçilirse yalnızca bir yardımcı ifade kullanılır ve veri noktası etrafında simetrik olarak çizilir.
   • Üstte Hata veya Altta Hata seçiliyse iki yardımcı ifade kullanılır ve veri noktasının sırasıyla üstüne ve altına çizilir.
   • Hata çubuğu ifadeleri pozitif sayılar döndürmelidir.
   • İfadeler listesinde, hata çubukları için kullanılan yardımcı ifadelerden önce (hata simetrik), (üstte hata) veya (altta hata) simgeleri gelir ve bu yardımcı ifadelerden grafikte başka bir şey için yararlanılamaz.
   • Seçilen ifadenin ardından zaten tanımlanmış bir ifade yoksa, yeni kukla yardımcı ifadeler otomatik olarak oluşturulur.
 • Sütun Kenarlığı Ayarlar Açılır Penceresi: Sütun grafikleri ve birleşik grafiklerdeki sütunların çevresindeki kenarlık çizgisinin kalınlığını belirtir.
 • Değer Görüntü Ayarları:
  • Veri Noktalarındaki Değerleri Göster: İfadenin sonucunu, veri noktalarının üst kısmında metin olarak görüntülemek için bu onay kutusunu işaretleyin.
  • Açılan Pencere Olarak Metin İfadenin sonucunun düzende bulunan grafikteki bir veri noktasının üzerine gelindiğinde görünen açılan balon mesajlarında gösterilmesini sağlamak için bu onay kutusunu işaretleyin. Bu seçenek, diğer görüntüleme seçeneklerinden herhangi biri ile birlikte veya bu seçeneklerden herhangi biri olmadan kullanılabilir. Bu nedenle, grafiğin kendi içinde bulunmayan, ancak yalnızca üzerine gelindiğinde açılan pencerelerde bulunan ifadeye sahip olunabilir.
  • Eksen Üzerinde Metin: Her bir x ekseni değerinde, eksende ve eksen etiketlerinde ifadenin sonucunu çizer.
 • Öznitelik İfade Stilleri:
  • Arka Plan Rengi: Veri noktasının temel çizim rengini hesaplamak için öznitelik ifadesi tanımlayın. Kullanılan ifade, geçerli bir renk temsili (Visual Basic'te tanımlandığı şekliyle Kırmızı, Yeşil ve Mavi bileşenlerini temsil eden bir sayı) döndürmelidir; bu işlem genellikle özel grafik renk fonksiyonlarından biri kullanılarak gerçekleştirilir. İfadenin sonucu geçerli bir renk temsili oluşturmuyorsa, siyah renk kullanılır.
  • Sütun Konumu: Sütun konumunu hesaplamak için bir öznitelik ifadesi tanımlayın.
  • Değeri Göster: Ana ifade için Veri Noktalarındaki Değerler seçilmemiş olsa bile veri noktası çiziminin "veri noktası değeri üzerindeki sayı" ile tamamlanması gerekip gerekmediğini hesaplamak için öznitelik ifadesini tanımlayın. Ana ifade için Veri Noktalarındaki Değerler seçiliyse, öznitelik ifadesi göz ardı edilir.
 • İfade Düzenle diyalog penceresi: Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Sayı Biçimi Sekmesi:
  • Sayı Biçimi Sekmesi: Her alanın varsayılan bir sayı biçimi vardır ve bu biçim Belge Özellikleri: Sayı sayfasından ayarlanabilir. Bununla birlikte, her ayrı sayfa nesnesi için ayrı bir sayı biçimi kullanılabilir. Bu özellik sayfası, etkin nesne için geçerlidir ve biçimlendirme değerleri için aşağıdaki kontrolleri içerir:
   • Sayı Biçimi: Aşağıdaki alternatiflerden bir sayı biçimi seçin.
   • Varsayılan: Hem sayı hem metin. Sayılar orijinal biçimde gösterilir.
   • Sayı: Sayısal değerleri, Hassasiyet alanında ayarlanan basamak sayısıyla gösterir.
   • Tamsayı: Sayısal değerleri tamsayı olarak gösterir.
   • Sabit: Sayısal değerleri, Ondalıklar alanında ayarlanan ondalık basamak sayısıyla ondalık değerler olarak gösterir.
   • Para: Değerleri, Biçim Deseni alanında ayarlanan biçimde gösterir. Varsayılan biçim, Windows Para Birimi ayarıdır.
   • Tarih: Tarih olarak yorumlanabilen değerleri, Biçim Deseni alanında ayarlanan biçimde gösterir.
   • Zaman: Zaman olarak yorumlanabilen değerleri, Biçim Deseni alanında ayarlanan biçimde gösterir.
   • Zaman Damgası: Tarih ve zaman olarak yorumlanabilen değerleri, Biçim Deseni alanında ayarlanan biçimde gösterir.
   • Aralık: Zamanı, sıralı zaman artımları olarak gösterir (örn. format = mm, değeri, takvimin başlangıcından itibaren dakika sayısı olarak gösterir (1899:12:30:24:00)).
   • Biçim Deseni: Alanın görüntü biçimini daha ayrıntılı olarak belirten biçim kodu. ISO, biçimi ISO standardına ayarlar. Yalnızca Tarih, Zaman, Zaman Damgası ve Aralık için geçerlidir. Sys, biçimi sistem ayarlarına ayarlar.
   • Hassasiyet: Görüntülenecek basamak sayısı.
   • Ondalıklar: Dahil edilen ondalık sayısını ayarlar.
   • Ondalık Ayırıcı: Ondalık ayırıcılar için sembolü ayarlar.
   • Binlik Ayırıcı: Binlik ayıracılar için sembolü ayarlar.
   • Yüzde Olarak: Biçimlendirmeyi, mutlak sayılar yerine yüzde olarak gösterir. Ayar yalnızca Sayı, Tamsayı ve Sabit: için kullanılabilir durumdadır.
   • Ön İzleme: Yukarıda belirtilen sayı biçiminin ön izlemesini gösterir.

Eksen

 • Ekseni Göster: Ekseni göstermek için bu onay kutusunu işaretleyin.
 • Eksen Genişliği: Eksen genişliğini ve değer çizgilerini girin veya sürgüyü istenilen değere sürükleyin.
 • Ekseni Böl: Y eksenini iki parçaya bölerek ortak bir x eksenini paylaşan iki grafik görünümü oluşturmak için bu kutuyu işaretleyin.
 • Konum: Sol veya Sağ konumu seçin.
 • Kılavuz Çizgisini Göster: Grafikte X ekseninin değer işaretlerinden çıkan kılavuzu göstermek için bu onay kutusunu işaretleyin. Kılavuz çizgileri Kılavuz Çizgi Stili ve Kılavuz Rengi ayarları kullanılarak biçimlendirilebilir.
 • Ara Kılavuz Çizgisini Göster: Kılavuz çizgileri arasında ara kılavuz çizgileri göstermek için bu onay kutusunu işaretleyin. Bu, yalnızca Kılavuz Çizgisini Göster seçiliyse kullanılabilir durumdadır. Kılavuz çizgileri Kılavuz Çizgi Stili ve Kılavuz Rengi ayarları kullanılarak biçimlendirilebilir.
 • Logaritmik Ölçek: Bu kutu işaretliyse, ölçek logaritmik olur.
 • 0 Zorla: Grafiğin alt kenarını y ekseni üzerindeki sıfıra sabitler. Logaritmik eksen kullanıldığında bu seçenek kullanılamaz.
 • Statik Min.: Eksen için sabit minimum değer ayarlar. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Statik Maks.: Eksen için sabit maksimum değer ayarlar. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Statik Adım: Eksen üzerindeki değer işaretleri arasında sabit aralık ayarlar. Bu ayar 100'den fazla değer işaretiyle sonuçlanırsa, kullanılan değer değiştirilir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Statik Merkez:Çizim alanının merkezinde konumlandırılacak şekilde eksen üzerinde sabit değer ayarlar. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.

Başlığı Göster

Varsayılan olarak, tanımlanan ilk ifadenin etiketi, grafik başlığı olarak ayarlanır. Grafik başlığı istemiyorsanız, onay kutusunu temizleyin. Başlık, dinamik güncelleştirme için hesaplamalı formül olarak tanımlanabilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.

Daha Fazla.../Daha Az...

Ek sekmeleri içeren açılır bölümü genişletmek/daraltmak için bu düğmeye tıklayın. Boyutlar alanının mı yoksa İfadeler alanının mı etkin olduğuna bağlı olarak, farklı sekmeler görüntülenir.

Sütun Grafiği Özellikleri: Sunum

Bazı seçenekler tüm nesneler için kullanılamayabilir.

Görünüm

Açılan pencereyi açmak için Settings öğesine tıklayın.

 • Üst Açı: 3B görünümün dikey açısını tanımlar. Değer, 0 ile 30 arasında bir tamsayı olmalıdır.
 • Yan Açı: 3B görünümün yan açısını tanımlar. Değer, 0 ile 45 arasında bir tamsayı olmalıdır.

Yönlendirme

Grafiğin yönlendirmesini ayarlar.

Renk Stili

Grafikteki tüm çizim renklerinin renk stilini tanımlar. Açılan pencereyi açmak için Settings öğesine tıklayın.

 • Kalıcı Renkler: Seçimler, toplam veri noktası sayısını azaltsa dahi her bir veri noktasına atanan renkleri kilitler. Bu modda, renk temsili belirli bir veri noktası için asla değişmez, ancak farklı veri noktaları için aynı renge sahip iki bitişik sütun veya dilim olma riski mevcuttur.
 • En Son Rengi Yinele: En son (18.) rengi, 18 ve sonraki numaralar olarak yüklenmiş alan değerlerine atamak için bu onay kutusunu işaretleyin. Bu onay kutusu işaretlenmemiş olarak bırakılırsa, 19. değer (orijinal yükleme sırasına göre) ilk rengi alır, 20. değer ikinci rengi alır ve bu durum bu şekilde devam eder.

Açıklama Göstergesini Göster

Göstergeyi grafikte görüntüler. Açılan pencereyi açmak için Settings öğesine tıklayın.

 • Gösterge Stili: Gösterge stilini ayarlar.
 • Dikey: Göstergenin dikey hizalamasını ayarlar.
 • Satır Aralığı: Göstergedeki öğeler arasındaki mesafeyi belirler.
 • Sıralamayı Ters Çevir: Göstergenin sıralama düzenini ters çevirmek için bu onay kutusunu işaretleyin.
 • Hücre Metnini Kaydır: Bu onay kutusu işaretlenmişse, gösterge öğelerinin metni iki veya daha fazla satıra kaydırılır.

Yığın Sütunlar

Bu seçeneğin işaretlenmesi, sütunları gruplandırılmış olarak değil, yığın halinde görüntüler.

Sütun Uzaklığı

Kümede bulunan sütunlar arasındaki uzaklığı ayarlamak için sayı girin veya sürgüyü sürükleyin.

Küme Uzaklığı

Grafikte bulunan kümeler arasındaki uzaklığı ayarlamak için sayı girin veya sürgüyü sürükleyin.

Arka Plan

Grafiğin arka planını ayarlar. Şu seçenekler kullanılabilir durumdadır:

 • Renk: Renk seçmek için Caption color öğesine tıklayın.
 • Resim: Resmi değiştirmek için Add image öğesine tıklayın.
 • Dinamik Resim: Seçimle birlikte değişen dinamik arka plan resimlerini göstermek için bir hesaplanan ifade girin.

Çizim Alanı Arka Planı

Çizim alanının arka planını ayarlar. Şu seçenekler kullanılabilir durumdadır:

 • Renk: Çizim alanı, renkli bir arka plana sahip olur. Renk seçmek için Caption color öğesine tıklayın.
 • Resim: Çizim alanı, resimden oluşan bir arka plana sahip olur. Resmi değiştirmek için Add image öğesine tıklayın.
 • Dinamik Resim: Seçimle birlikte değişen dinamik arka plan resimlerini göstermek için bir hesaplanan ifade girin.

Çizim Alanı Stili

Bu kontrol, çizim alanı arka planının görünüşünü değiştirmek için kullanılabilir. Şu seçenekler kullanılabilir durumdadır:

 • Çerçeve: Çizim alanının çevresine çerçeve çizilir.
 • Gölge: Bu seçenek, çizim alanı arka planına gölge efekti uygular.
 • Minimal: Çizim alanı arka planı kaldırılır.

Arka Plan Şeffaflığı

Grafiğin şeffaflığını ayarlamak için kutuya değer girin veya sürgüyü sürükleyin.

Daha Fazla.../Daha Az...

Ek sekmeleri içeren açılır bölümü genişletmek/daraltmak için bu düğmeye tıklayın.

Genel

 • Yönü Ters Çevir: Bu onay kutusu işaretlendiğinde, grafikte gösterilen değerler ters çevrilir; yani en yüksek 10 değer gösteriliyorsa ve kutu işaretlenmişse, grafik en düşük 10 değeri gösterir.
 • Gösterilen Maks. Değer: Bu kutuda, grafikte kaç veri noktası için değerlerin gösterileceğine yönelik bir üst sınır belirtin. Bir sınır belirtilmezse, tüm veri noktaları için değerler gösterilir; bu durum da grafiğin okunabilirliğini etkileyebilir.
 • Sıfır Değerlerini Gösterme: Bu onay kutusu işaretlenmişse, tüm ifadelerden sıfır veya null döndüren tüm boyut alanı bileşimleri hesaplamada göz ardı edilir. Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir.
 • Sütunlarda Sıfır: Bu ayar yalnızca Sıfır Değerlerini Gösterme seçeneğinin seçimi kaldırıldığında uygulanabilir. Onay kutusu işaretlenmişse ve Veri Noktalarındaki Değerler seçilmişse, sıfır değerleri veri noktalarının üzerinde metin olarak görünür. Diğer durumlarda, sıfır değerleri gösterilmez.
 • Eksiği Gösterme: Bu onay kutusu işaretlenmişse, tüm ifadelerde yalnızca tüm alanlardaki null değerlerle ilişkili olan tüm boyut alanı bileşimleri hesaplamada göz ardı edilir. Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir. Bu seçeneğin kapatılması yalnızca, örneğin grafikte null değerlerin sayılması gereken bir durum gibi özel durumlarda kullanışlı olabilir.
 • İfade Eksenleri için Sıfıra Eşitle: İki y ekseninin (sol/sağ veya üst/alt) sıfır seviyesini eşitler.
 • Tam Simge Kümesini Kullan: Bu alternatif, daha fazla sembol temsilini (halkalar, üçgenler vb.) kullanılabilir hale getirir
 • İnce Sütunlara İzin Ver: Sürekli olmayan x eksenine sahip grafikler için, QlikView yalnızca kullanılabilir çizim alanının barındırabileceği kadar çok sayıda veri noktası görüntüler. Geriye kalan veri noktaları grafikten kesilir. Sütunlar, açık bir şekilde ayırt edilebilir olmalarını sağlamak için varsayılan olarak minimum dört piksellik genişlikle çizilir. Sütun genişliğinin bir piksele indirilmesine izin vermek için bu onay kutusunu işaretleyin.
 • Tüm Sütunları Göster: Sürekli olmayan x eksenine sahip grafikler için, QlikView yalnızca kullanılabilir çizim alanının barındırabileceği kadar çok sayıda veri noktası görüntüler. Geriye kalan veri noktaları grafikten kesilir. Tüm sütunların çizimini zorlamak için bu onay kutusunu işaretleyin. Sütunlar sıkıştırılır ve bazı veri noktaları diğer veri noktaları tarafından örtülebilir.
 • Dikey Sayılar: Değerleri dikey olarak gösterir.
 • Segmentlerde Rakamları Göster: Bu onay kutusu işaretlendiğinde, değerler segmentlerin üzerindeki yerine segmentlerin içindeki veri noktalarına çizilir.
 • Açılan Pencere Etiketleri: Bu onay kutusu seçildiğinde, grafikteki veri noktasının üzerinde imleçle gelindiğinde, boyutların ve ifadelerin değerleri bir açılan balon olarak görünür.
 • Vurgula: Bu onay kutusu işaretlenmişse, fare ile içindeki bir çizginin veya sembolün üzerine gelinmesi, çizginin veya sembolün daha iyi genel bakış sağlamak üzere vurgulanmasıyla sonuçlanır. Vurgulama, aynı zamanda, uygulanabilir olduğu yerlerde gösterge için de geçerlidir.

Grafik Kaydırma

Açılan pencereyi açmak için Settings öğesine tıklayın.

 • Grafik Kaydırma Açılan Penceresi: Sütun sayısı tanımlanan sayıyı aştığında X ekseni yerine bir kaydırma kontrolünün gösterilmesini sağlamak için bu onay kutusunu etkinleştirin. Kaydırma çubuğu, görüntülenen X ekseni değerleri seçiminde kaydırma yapmak için kullanılabilir.
 • Hesaplama Koşulları: Buraya girilen ifade, grafiğin hesaplanması için yerine getirilecek koşulu ayarlar. Koşul yerine getirilmezse, grafik içinde "Hesaplama koşulu yerine getirilmedi" metni görüntülenir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.

Stiller

 • Gösterge: Göstergenin rengini ayarlamak için Caption color öğesine tıklayın. Göstergenin yazı tipi rengini ayarlamak için Font color öğesine tıklayın. Yazı tipi türünü ayarlamak için Font öğesine tıklayın.
 • Grafik Başlığı Stili: Grafik başlığının yazı tipi rengini ayarlamak için Font color öğesine tıklayın. Yazı tipi türünü ayarlamak için Font öğesine tıklayın.
 • Başlık Yazı Tipi: Başlık yazı tipini ayarlamak için Font öğesine tıklayın.
 • Etkin Başlık: Etkin başlığın arka plan rengini ayarlamak için Caption color öğesine tıklayın. Metin rengini ayarlamak için Font color öğesine tıklayın.
 • Etkin Olmayan Başlık: Etkin olmayan başlığın arka plan rengini ayarlamak için Caption color öğesine tıklayın. Metin rengini ayarlamak için Font color öğesine tıklayın.
 • Kenarlık Kullan: Sayfa nesnesinin çevresinde kenarlık kullanmak için bu onay kutusunu işaretleyin. Kenarlığın rengini ayarlamak için Caption color öğesine tıklayın.
 • Kenarlık Genişliği: Kenarlığın genişliğini ayarlamak için değer belirtin veya sürgüyü sürükleyin. Genişlik, piksel cinsinden belirtilir.
 • Yuvarlak Köşeler: Yuvarlak Köşeler açılan penceresini açmak için Settings öğesine tıklayın.

  Not:

  Yuvarlak Köşeler yalnızca Gelişmiş Stil Oluşturma Modu'nu seçtiyseniz kullanılabilir (Belge Özellikleri: Genel içinde bulunur).

  • Yuvarlak Köşeler Açılan Penceresi: Köşeler için Sabit veya Bağıntılı yuvarlaklığı seçin ve hangi köşelerin etkileneceğini belirtin. Ayrıca, değer girerek Kare olma durumu'nu da seçin.
 • Kaydırma Çubuğu Arka Planı: Kaydırma sürgüsü arka planı rengini ayarlamak için Caption color öğesine tıklayın.
 • Kaydırma Çubuğu Sürgüsü: Kaydırma çubuğu sürgüsü rengini ayarlamak için Caption color öğesine tıklayın.
 • Kaydırma Çubuğu Genişliği: Kaydırma sürgüsünün genişliğini ayarlamak için değer belirtin veya sürgüyü sürükleyin. Bu kontrol, kaydırma sürgüsü sembollerinin hem genişliğini hem de göreceli boyutunu etkiler.
 • Eğilim Çizgisi Genişliği: Eğilim çizgisinin genişliğini belirtin.
 • Hata Çubuğu: Hata çubuğu sürgüsü rengini ayarlamak için Caption color öğesine tıklayın.
 • Hata Çubuğu Genişliği: Hata çubuğunun genişliğini belirtin.
 • Hata Çubuğu Kalınlığı: Hata çubuğunun kalınlığını belirtin.
 • Referans Çizgileri:
  • Referans Çizgileri: Add öğesine tıklayarak bir referans çizgisi ekleyin.
  • Grafikte Etiketi Göster: Etiketi referans çizgisinin yanında görüntüler.
  • Etiket: Metin kutusuna, sayfa nesnesinin başlığında gösterilecek bir başlık girebilirsiniz. Etiket ayarlanmamışsa, Başlığı Göster öğesinin seçilmiş olması durumunda alanın adı kullanılır. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
  • X Ekseni: Referans çizgisinin x ekseninden başlatılması gerekiyorsa, bu seçeneği belirleyin.
  • İfade: Referans çizgisinin çizilmesi gereken değer. Başlangıç noktası olarak kullanmak istediğiniz ifadeyi girin.
  • Çizgi Ağırlığı: Referans çizgisinin ağırlığını belirtir.
  • Çizgi Stili: Referans çizgisinin stilini belirtir.
  • Çizgi Rengi: Referans çizgisinin rengini belirtir.
  • Koşulu Göster'i Kullan: Grafiğin her çizilmesi gerektiğinde değerlendirilecek bir koşullu ifadeye bağlı olarak çizgi gösterilir veya gizlenir. Referans çizgisi yalnızca ifade FALSE sonucunu döndürdüğünde gizlenir.
  • Koşul: Koşullu ifadeyi girin. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Metin:
  • Grafikteki Metin: Grafiğe metin eklemek için Add öğesine tıklayın.
  • Metin: Grafikteki Metin içinde eklenen metin burada görüntülenir.
  • Eğim Açısı: Metin için 0 ile 360 derece arasında bir açı belirtin. Varsayılan 0'dır.
  • Yatay Hizala: Yatay hizalamayı ayarlar.
  • En Üstte: Listede geçerli anda seçili olan metin, grafik çizilirken ön plana alınır.
  • Metin Stili:
   • Metin arka plan rengini ayarlamak için Caption color öğesine tıklayın.
   • Yazı tipi rengini ayarlamak için Font color öğesine tıklayın. Yazı tipi türünü ayarlamak için Font öğesine tıklayın.
  • Boyut Konumu: Metnin nesne üzerindeki konumunu ve boyutunu ayarlar.

Sütun Grafiği Özellikleri: Başlık

Başlık

 • Etiket: Metin kutusuna, sayfa nesnesinin başlığında gösterilecek bir başlık girebilirsiniz. Etiket ayarlanmamışsa, Başlığı Göster öğesinin seçilmiş olması durumunda alanın adı kullanılır.

 • Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir.

  İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.

 • Başlığı Göster: Bu seçenek işaretlendiğinde, sayfa nesnesinin en üst kısmına bir başlık çizilir. Liste kutuları ve diğer "kutu nesneleri" için seçenek varsayılan olarak açık olur; ancak düğmeler, metin nesneleri ve çizgi/ok nesneleri için açık olmaz.

 • Başlık Hizalaması: Sol, Ortalanmış veya Sağ olabilir.

 • Çok Satırlı Başlık (Sözcük Kaydırma): Bu seçenek işaretlenirse, metin iki veya daha fazla satırda görüntülenir.

 • Satır Sayısı: Başlık için birden çok satıra izin veriliyorsa, satır sayısını giriş alanında belirtin veya sürgüyü istenen sayıya sürükleyin.

 • Başlık Hizalaması: Üst, Ortalanmış veya Alt olabilir.

Daha Fazla.../Daha Az...

Başlıklarda aşağıdaki simgeler mevcuttur: 

 • Menü: Nesne menüsünü açar.
 • Temizle: Etkin sayfa nesnesindeki tüm geçerli seçimleri temizler.
 • Yazdır:  Seçilen sayfa nesnelerini başka bir tarayıcı penceresinde tablo biçiminde açar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!
 • Verileri Kopyala: Sayfa nesnesindeki alan değerlerini kopyalar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!
 • Resmi Panoya Kopyala: Sayfa nesnesini resim olarak Pano'ya kopyalar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!
 • Excel'e Gönder: Olası (seçilen dahil) değerleri, çalışmıyor olması durumunda otomatik olarak başlatılan Microsoft Excel'e dışarı aktarır. Dışarı aktarılan değerler, yeni Excel çalışma sayfasında bir sütun olarak görünür. Bu özelliğin çalışması için bilgisayarda Microsoft Excel 2007 veya daha yeni bir sürümü yüklü olmalıdır. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!
 • En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver: Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en küçük duruma getirilebilir olması koşuluyla sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en küçük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en küçük duruma getirilmesini mümkün kılar.
 • Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir: Bu seçenek, En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver öğesi işaretlendiğinde kullanılabilir hale gelir. Aynı sayfa üzerindeki birkaç sayfa nesnesi için Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir öğesi işaretlendiğinde, biri hariç tümü istendiği zaman otomatik olarak en küçük duruma getirilir. Bu, örneğin, aynı sayfa alanında birkaç grafiğin dönüşümlü olarak görüntülenmesi için kullanışlıdır.
 • En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver: Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en büyük duruma getirilebileceğini belirtecek şekilde, sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en büyük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en büyük duruma getirilmesini mümkün kılar. En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver ve En Büyük Duruma Getirmeye İzin Ver öğelerinin her ikisi de işaretlendiğinde, çift tıklama işlemi nesnenin en küçük duruma getirilmesini etkiler.
 • Yardım Metni: Burada, açılan pencerede görüntülenecek yardım metnini girebilirsiniz. Bu seçenek, belge seviyesinde kullanılamaz. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
  Örneğin, sayfa nesnesinin açıklaması girilebilir. Nesnenin pencere başlığına yardım simgesi eklenir. Fare imleci simgenin üzerinde olduğunda, metin açılan pencerede görüntülenir.
 • Hızlı Tür Değişimi: Burada, grafik türleri arasında geçişi etkinleştirebilirsiniz. Tüm nesneler için kullanılabilir durumda değildir. Açılan pencereyi açmak için Settings öğesine tıklayın.
 • Hızlı Tür Ayarları Açılan Penceresi: Hızlı tür değişimini kullanarak aralarında geçiş yapmak istediğiniz grafik türlerine yönelik kutuları işaretleyin.

Sütun Grafiği Özellikleri: Seçenekler

Seçenekler

Bazı seçenekler tüm nesneler için kullanılamayabilir.

 • Salt Okunur: Grafiği salt okunur hale getirir; bu da grafikte tıklanarak veya fare ile boyanarak seçimlerin yapılamayacağı anlamına gelir.
 • Taşımaya/Boyutlandırmaya İzin Ver: Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesi taşınamaz veya boyutlandırılamaz.
 • Kopyalamaya/Klon Oluşturmaya İzin Ver: Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesinin kopyası oluşturulamaz. Bu ayar tüm istemciler tarafından gerçekleştirilemeyebilir.
 • Nesneyi Veriye Göre Boyutlandır: Normalde, seçimler tablonun boyutunun sayfa nesnesi için tahsis edilenden daha küçük olmasına neden olduğunda, QlikView'daki tüm tablo sayfa nesnelerinin etrafındaki kenarlıklar küçülür. Bu onay kutusunun seçimi kaldırıldığında, boyutun bu otomatik ayarlanması kapatılır ve fazlalık alanı boş bırakılır.
 • Başlıkta Bilgiyi Göster'e İzin Ver: Bilgi fonksiyonu kullanımdayken, bir alan değerinin bununla ilişkilendirilmiş bilgi içerdiği her seferinde, pencere başlığında bir bilgi simgesi görüntülenir. Bilgi simgesinin başlıkta görüntülenmesini istemiyorsanız, bu seçeneğin işaretini kaldırabilirsiniz. Yalnızca liste kutusu, istatistik kutusu, çoklu kutu ve giriş kutusu için kullanılabilir durumdadır.
 • Kaydırma Konumunu Koru: Bu onay kutusu ve Kullanıcı Tercihleri, Nesneler diyalog penceresi buna karşılık gelen onay kutusu işaretlendiğinde, QlikView tablo nesnelerinde bir seçim yapıldığında dikey kaydırmayı korur.
 • Koşulu Göster'i Kullan: Sayfa nesnesi, örneğin seçimler vb. gibi öğelere göre sürekli değerlendirilecek bir koşullu ifadeye bağlı olarak gösterilir veya gizlenir. Sayfa nesnesi yalnızca koşul false değerini döndürdüğünde gizlenir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Normal: Nesnenin Sol ve Üst kenarlıklarıyla Genişlik ve Yükseklik'ini ayarlayarak nesnenin konumunu belirleyin.
 • En Küçük Duruma Getirilmiş: Sol ve Üst kenarlıklarıyla Genişlik ve Yükseklik'ini ayarlayarak en küçük duruma getirilmiş nesnenin konumunu belirleyin.
 • Daha Fazla.../Daha Az...: Şu seçenekler kullanılabilir durumdadır:
  • Sahip: Sahibinin etki alanı ve kullanıcı adı
  • Nesneyi Paylaş: Nesneleri diğer kullanıcılarla paylaşmak için etkinleştirin. Bu seçimin etkinleştirildiğinde, aşağıdaki ayarlar etkinleştirilir.
  • Şununla paylaş: Herkesle Paylaş veya Kullanıcı adına göre paylaş öğelerinden birini seçin.
  • Kullanıcılar (Etki Alanı\UserID): Kullanıcı adına göre paylaş seçilirse, eklenen kullanıcıların olduğu bir liste gösterilir.

   Kullanıcı eklemek için Add simgesine tıklayın, bir satır eklenir, kilidini kaldırmak için satırı seçin ve kullanıcı bilgisini düzenleyin. Kullanıcıları kaldırmak için, kaldırılacak her bir kullanıcının ardındaki Remove simgesine tıklayın.