Ana içeriğe geç

Gelişmiş Arama diyalog penceresi

BU SAYFADA

Gelişmiş Arama diyalog penceresi

Gelişmiş Arama diyalog penceresi, QlikView alanlarında uygulanacak karmaşık arama sorgularını formülleştirmenin kolay bir yolunu sunar. Bir liste kutusu etkinken yazarak arama başlattığınızda görünen standart arama kutusunun aksine, Git düğmesine basarak aramayı başlatana kadar, aramanın sonucu düzende etkileşimli olarak görünür hale gelmez. QlikView düzeninde çalışırken diyalog penceresi açık tutulabilir. Diyalog penceresi, büyük ve karmaşık ifadelerin düzenlenebilmesini kolaylaştırmak için, tam olarak boyutlandırılabilir.

Arama diyalog penceresi öğeleri
Öğe Açıklama
Arama Yeri Aramanın yapılacağı alan. Diyalog penceresine girildiğinde, bu, etkin liste kutusundaki alana ayarlanır. Arama alanları aşağı açılan menüden istenildiği an değiştirilebilir.
Arama İfadesi Burası, arama ifadesinin yazıldığı yerdir. Normal arama kutusu kullanımıyla aynı kurallar geçerlidir.
Git Aramayı arama alanına uygular.
Geri QlikView son 100 seçimi hatırlar. Seçimler listesinde bir adım geri gitmek için bu düğmeye tıklayın.
İleri Seçimler listesinde bir adım ileri gitmek için bu düğmeye tıklayın (bu, en son Geri komutunu iptal etmeyle eşdeğerdir). Bu işlem yalnızca hemen öncesinde Geri komutu kullanılmışsa gerçekleştirilebilir.
Alanı Temizle Geçerli arama alanındaki seçimleri temizler.
Tümünü Temizle Belgedeki tüm seçimleri temizler.
Yardım Gelişmiş arama için Yardım diyalog penceresini açar.
Kapat Diyalog penceresini kapatır.

Diyalog penceresinin alt kısmındaki üç sekmeli bölme gelişmiş arama ifadeleri oluşturmanızda size yardımcı olabilir.

Alanlar

QlikView alan verilerine ilişkin söz dizimini yapıştırma kontrollerine erişmek için Alanlar sekmesini seçin.

Alan sekmesi öğeleri
Öğe Ayrıntılar
Toplama Bu aşağı açılan listeden QlikView düzeninde bulunan mevcut istatistiksel toplama işlevleri seçilebilir.
Tablo Bu aşağı açılan listeden, Alan aşağı açılan listesinde gezinmeyi kolaylaştırmak amacıyla içinden alanların alınabileceği belirli bir tablo seçilebilir.
Alan Bu aşağı açılan liste kullanılabilir durumdaki tüm alanları listeler. Liste, yukarıdaki Tablo aşağı açılan listesinde belirli bir tablo seçerek daraltılabilir.
Sistem Alanlarını Göster Bu onay kutusu işaretlenirse, belgenin alanlarını içeren liste sistem alanlarını da içerir.
Tekil İstatistiksel fonksiyonlar, varsayılan olarak, orijinal tablodaki oluşların sayısı üzerinde hesaplanır. Bununla birlikte, kimi zaman çoğaltmaların hesaplanmaması gerekir. Böyle bir durum söz konusuysa, fonksiyonu yapıştırmadan önce bu onay kutusunu işaretleyin.
Yapıştır Seçilen fonksiyonu veya yalnızca alanı Arama İfadesi düzenleme kutusuna yapıştırır. Fraktil fonksiyonu kullanıldığında, bir yüzde verilebilir.

Fonksiyonlar

QlikView genel fonksiyonlara ilişkin söz dizimini yapıştırma kontrollerine erişmek için Fonksiyonlar sekmesini seçin.

İşlevler sekmesi öğeleri
Öğe Ayrıntılar
Fonksiyon Kategorisi Bu aşağı açılan listeden, Fonksiyon Adı aşağı açılan listesinde gezinmeyi kolaylaştırmak için, bir fonksiyonlar kategorisi seçilebilir.
Fonksiyon adı Aşağı açılan listede, QlikView düzeninde kullanılabilir durumdaki tüm fonksiyonlar arasından ifadeye yapıştırmak için bir fonksiyon seçilebilir. Bu liste, yukarıdaki Fonksiyon Kategorisi aşağı açılan listesinde bir seçim aracılığıyla yalnızca belirli bir kategoriye ait fonksiyonları göstermek için azaltılabilir.
Yapıştır Seçilen fonksiyon adını Arama İfadesi düzenleme kutusuna yapıştırır.

Bu diyalog penceresinin alt kısmında, Fonksiyon Adı aşağı açılan listesinden seçilen fonksiyonun bağımsız değişken söz dizimini gösteren bir bölme vardır.

Değişkenler

QlikView değişkenlerine ilişkin söz dizimini yapıştırma kontrollere erişmek için Değişkenler sekmesini seçin.

Değişken sekmesi öğeleri
Öğe Ayrıntılar
Değişkenler Aşağı açılan listede belgedeki geçerli anda tanımlı tüm değişkenler bulunur.
Yapıştır
Seçilen fonksiyonu Arama İfadesi düzenleme kutusuna yapıştırır.
Sistem Değişkenlerini Göster
Bu onay kutusu işaretliyse, Değişkenler açılan menüsü sistem değişkenlerini içerir.

Bu diyalog penceresinin alt kısmında, Değişkenler aşağı açılan listesinde seçilen herhangi bir değişkenin geçerli değerini gösteren bir bölme vardır.