Ana içeriğe geç

Veri yükleme sınırlamaları

Bir QlikView belgesine yüklenebilecek veri miktarı çok fazladır. Öncelikle bilgisayar belleğiyle sınırlıdır.

Ancak, çok büyük belgeler oluştururken dikkate almanız gereken bir sınırlama vardır: QlikView belgesi bir alanda 2.147.483.648 adet benzersiz değerden daha fazlasına sahip olamaz.

Aşağıdakiler yalnızca RAM ile sınırlıdır:

  • Alan sayısı
  • Tablo sayısı
  • Tablo hücresi ve satırı sayısı