Gå till huvudinnehåll

Begränsningar vid dataladdning

Det går att ladda mycket stora datamängder i ett QlikView-dokument. Datorns minne är den primära begränsningen.

Det finns dock en begränsning du måste vara medveten om när du skapar mycket stora dokument: Ett fält i ett QlikView-dokument kan inte ha fler än 2 147 483 648 distinkta värden.

Följande begränsas bara av RAM-minnet:

  • Antal fält
  • Antal tabeller
  • Antal celler och rader i en tabell