Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Structuring an app using sheets

Sheets structure your ideas and purpose of your app. When you create an new app, it is good practice to first build a structure of empty sheets, where each sheet represents an idea or a goal. This gives a good overview of the app.

Overview

For example, you are creating an overview of your company's key metrics, sales, and margins by state, region, and product. Instead of having all this information in one place, you could structure it by having one sheet for each purpose.

Each sheet has a purpose and an idea of its own.

Three different sheets.

A sheet is where charts and tables for data visualization are placed. An app can include several sheets. The selections that you make affect visualizations, regardless of which sheets they are on.

An example of a sheet with boxes on the left to select and filter out the data to be presented in the visualizations on the right.

Sheet with visualizations.

Creating a new sheet

You can create a new sheet from the app overview or from the sheet navigator.

İpucu notuYou access the sheet navigator from the sheet view by clicking App objects in the toolbar.

Aşağıdakileri yapın:

 1. From the app overview, click App objects to view the sheets.
 2. Click Create new or Create new sheet.
 3. Give your sheet a title and add a description.
 4. Click outside the text area to save the title and description.

A new sheet is created. Your sheets are private until you make them public. For more information, see Sayfalara, yer işaretlerine ve hikayelere erişim verme.

Sayfanın başlığını ve açıklamasını değiştirme

Sayfalarınızın başlığını ve açıklamasını değiştirebilirsiniz. Sabit bir sayfa başlığı kullanabilir veya ifadeye göre değişen dinamik bir sayfa başlığı kullanmayı tercih edebilirsiniz.

 1. Uygulamaya genel bakışta, sayfaları görüntülemek için Uygulama nesneleri seçeneğine tıklayın.
 2. Şunlardan birini yapın:
  • Kılavuz Çizgi Görünümü kılavuz çizgi görünümündeyseniz, Düzenle seçeneğine ve ardından sayfa başlığına tıklayın.
  • Liste görünümü liste görünümündeyseniz Düzenle seçeneğine tıklayın.
 3. Başlık ve Açıklama'yı düzenleyin.
 4. Metin alanının dışına tıklayın.
Yaptığınız değişiklikler kaydedilir.
İpucu notu

Ayrıca sayfa düzenleyicide sayfa başlığını üzerine tıklayarak değiştirebilirsiniz.

Gelişmiş seçenekler'de, Sayfa özellikleri panelinde başlığı ve açıklamayı değiştirebilirsiniz.

Dinamik sayfa başlığı kullanma

Gelişmiş seçenekler'de, sayfa özellikleri panelinin Başlık ifadesi özelliğinde bir ifadeyi temel alan dinamik bir sayfa başlığı ayarlayabilirsiniz. Geçerli herhangi bir grafik ifadesini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Görselleştirmelerde ifadeleri kullanma.

Dinamik bir sayfa başlığı ayarlarsanız sabit başlık (Başlık) kullanılmaz.

Bir sayfa için gösterme koşulu ayarlama

Bir ifadenin doğru veya yanlış olarak değerlendirilmesine bağlı olarak, bir uygulamada bir sayfayı göstermek veya gizlemek için Göster koşulunda bir koşul ayarlayabilirsiniz. Sayfa yalnızca ifade doğru olarak değerlendirilirse gösterilir. Bir sayfayı gizlemek, bir uygulamadaki verileri gizlemez veya dışarıda bırakmaz.

Örneğin, yalnızca verilerinizde belirli değerler varsa kullanılabilen bir sayfa oluşturabilirsiniz. Genellikle bir if fonksiyonu kullanmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. if - kod ve grafik fonksiyonu.

Sayfanın küçük resmini değiştirme

Uygulamaya genel bakışta ve sayfa gezgininde sayfaları birbirinden ayırt etmeyi kolaylaştırmak için Gelişmiş seçenekler'de varsayılan küçük resmi değiştirebilirsiniz. Varsayılan görüntülerden birini veya kendi görüntünüzü kullanabilirsiniz.

Aşağıdakilere dikkat edin:

 • Şu biçimler desteklenir: .png, .jpg, .jpeg ve .gif.
 • Bir küçük resmin optimum en boy oranı 8:5'tir (genişlik:yükseklik).
 • Yalnızca özel bir sayfanın küçük resmini ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz.
 1. Uygulamaya genel bakışta, sayfaları görüntülemek için Uygulama nesneleri seçeneğine tıklayın.
 2. Şunlardan birini yapın:
  • Kılavuz Çizgi Görünümü kılavuz çizgi görünümündeyseniz, Düzenle seçeneğine ve ardından sayfa başlığına tıklayın.
  • Liste görünümü liste görünümündeyseniz Düzenle seçeneğine tıklayın.
 3. Varsayılan küçük resimde Resim seçeneğine tıklayın.

  Medya kütüphanesi açılır.

 4. Medya kütüphanesinde Uygulama içinde veya Varsayılan gibi bir klasöre tıklayın.

 5. Sayfanın küçük resmi olarak kullanmak istediğiniz görüntüyü seçin ve Ekle'ye tıklayın.
 6. Düzenlemeyi durdurmak için Onay işareti  seçeneğine tıklayın.

Seçtiğiniz görüntü, sayfanın küçük resmi olarak kullanılır ve sayfa gezgininde ve uygulamaya genel bakışta görünür.

İpucu notuSayfanın küçük resmini, sağ üst köşedeki sayfa gezgininde veya Sayfa özellikleri panelinde de değiştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Sense sitesini yönetme: İçerik kütüphanelerine nesne yükleme (yalnızca İngilizce).

Sayfanın kılavuz çizgi boyutlandırmasını değiştirme

Sayfaya daha fazla görselleştirme sığdırabilmek için kılavuz çizgisi boyutlandırmasını ayarlayabilir veya görselleştirmelerin konumlandırılmasında daha fazla denetime sahip olabilirsiniz. Kılavuz çizgi bir görselleştirme eklerken, taşırken veya tekrar boyutlandırırken görüntülenir.

Kılavuz çizgi boyutu, Sayfa özellikleri bölmesinde değiştirilebilir.

Sayfa özellikleri bölmesi

 1. Sayfa özellikleri bölümünde Kılavuz çizgi aralığıayarına gidin.
 2. Geniş (varsayılan) aralık seçeneğini Orta, Dar veya Özel olarak değiştirin.
 3. Özel seçeneğini belirlediğinizde bir kaydırıcı görünür. Kılavuz çizgi boyutunu değiştirmek için bu kaydırıcıyı kullanın.

Sayfa boyutunu özelleştirme

Varsayılan olarak Qlik Sense, sayfalar için kullanıcının ekranının boyutlarına göre sayfayı ayarlayan, uyumlu düzen kullanır. Sayfalarınız için uyumlu olmayan düzen kullanmak istiyorsanız sayfa için özel bir genişlik ve yükseklik ayarlayabilirsiniz. Böylece, uyumluluk için bir ayarlama olmadan gösterge panelinizin tam olarak oluşturduğunuz şekilde kullanıcılara sunulacağından emin olabilirsiniz. Bir sayfanın yüksekliğini ve genişliğini 300 piksel ile 4.000 piksel arasında bir değere ayarlayabilirsiniz.

Sayfanızın indirilmiş PDF kopyası fazla yakınlaştırılmış görünüyorsa Sayfa boyutu'nu Uyumlu'dan Özel'e çevirmeniz tavsiye edilir.

Bilgi notuSayfa boyutu'nu Uyumlu'dan Özel'e çevirmek iş kullanıcılarının etkileşimli deneyimini etkileyebilir. Eğer rapor çıktısının formatı çok önemliyse, temaları ve düzeni daha iyi kontrol edebilmek için rapora özel bir uygulama oluşturmayı düşünebilirsiniz.

Bir sayfa özel boyut kullanırken kılavuz aralığını değiştirebilirsiniz, ancak boyutu değiştirmek için Sayfayı genişlet seçeneğini kullanamazsınız.

Genişletilmeyen Uyumlu sayfalar için sayfaya ait dışa aktarılmış PDF şöyle olacaktır:

 • Manzara modunda: 1680 x 1120 piksel
 • Portre modunda: 1120 x 1680 piksel

Eğer Özel sayfa boyutu kullanıyorsanız, sayfanın PDF çıktısı genişlik ve yükseklik için özel piksel değerlerini koruyacaktır.

Sayfa boyutu'nu Duyarlı'dan Özel'e değiştirmek, PDF çıktısının netliğini etkileyebilir. Özel boyutlu bir sayfayı el ile PDF olarak dışa aktarıyorsanız, en iyi yöntem şudur:

 • Dikey yönlendirme: 1680 x 1120 piksel değeri veya 1:1,5 oranı

 • Yatay yönlendirme: 1120 x 1680 piksel değeri veya 1,5:1 oranı

Sayfa tek bir PDF sayfasında net olarak görüntülenemeyecek kadar büyükse genişletilmiş veya özel boyutlu sayfaların PDF çıktısının çözünürlüğü daha düşük olabilir.

 1. Uyumlu olan Sayfa boyutu ayarını Özel olarak değiştirin.
 2. Sayfa için piksel cinsinden bir genişlik girin.

 3. Sayfa için piksel cinsinden bir yükseklik girin.

Küçük ekran düzenini değiştirme

Varsayılan olarak sayfalar, küçük ekranlarda görüntülendiğinde Liste görünümünde görüntülenir. Bunları kılavuz çizgi olarak görüntülenecek şekilde değiştirebilirsiniz. Sayfaların, küçük ekranlarda kılavuz çizgi olarak görüntülenmesi için uyumlu düzene ayarlanması gerekir.

Liste görünümünde (sol) ve Kılavuz çizgi görünümünde (sağ) küçük bir ekranda görüntülenen sayfa.

Daha küçük ekranlarda sayfa listesi görünümü ile kılavuz çizgi görünümü karşılaştırması

Kılavuz çizgi görünümü, görselleştirmelerinizin küçük bir önizlemesini gösterir. Liste görünümü yalnızca görselleştirme başlıklarını gösterir.

 1. Sayfa özellikleri bölümünde Küçük ekran düzeni'ne gidin.
 2. Açılır listeden Kılavuz çizgi görünümü'nü seçin.

Sayfa alanını genişletme

Ekrana sığandan daha fazla görselleştirmeyi eklemeniz gerekiyorsa sayfa alanını dikey olarak genişletebilirsiniz.

Bilgi notu

Sayfa çok büyük olduğundan tek bir PDF sayfasında net şekilde görüntülenemiyorsa genişletilen indirilmiş sayfaların daha düşük kaliteli bir PDF çıktısı olabilir.

Aşağıdakilere dikkat edin:

 • Sayfa özelliklerinde Sayfayı genişlet seçeneğini etkinleştirmeniz gerekir.
 • Her bir genişleme, orijinal sayfa yüksekliğinin %50'si kadar ekler.
 • Kayan görselleştirmeleriniz varsa bu, genişletilmiş sayfanın kaydırmasıyla çakışabilir. Sayfayı tasarlarken kaydırmaya olanak tanıyan biraz boş alan bırakmanız gerekir.

Sayfayı iki farklı şekilde genişletebilirsiniz:

 • Bir nesneyi sayfanın altına sürükleyin ve beliren bırakma alanına bırakın.
 • Sayfa özellikleri bölümünde Sayfayı genişlet seçeneğini açın/kapatın.

Sayfa şimdi orijinal yüksekliğin %50'si oranında genişletilir. Tüm içeriğe erişmek için sayfada dikey olarak kaydırma yapabilirsiniz.

Adding actions to sheets

You can add actions to sheets that trigger when users navigate to those sheets. For example, you could automatically clear selections in the app when users navigate to a particular sheet.

For more information, see Sayfalara eylemler ekleme.

Sayfalarda öğeleri kopyalama, değiştirme ve taşıma

Bir sayfada ve sayfalar arasında öğeleri kopyalayabilir, değiştirebilir ve taşıyabilirsiniz. Bunu aşağıdaki yollarla yapabilirsiniz:

 • Sağ tıklayıp Kes, Kopyala ve Yapıştır seçeneğini belirleyerek.
 • Ctrl+C, Ctrl+X ve Ctrl+V klavye kısayollarıyla.
 • Sayfada düzenleme çubuğunu kullanarak (Kes, Kopyala ve Yapıştır). (Gelişmiş seçenekler)

Bir sayfayı çoğaltma

İster uygulamaya ait olan bir sayfa ister sizin oluşturduğunuz bir sayfa olsun, istediğiniz sayfayı çoğaltabilirsiniz. Sayfaları çoğaltmanın amacı, içeriği yeniden kullanarak zaman kazanmak ve ihtiyaçlarınıza daha uygun olması için kopyayı değiştirmenize imkan tanımaktır. Çoğaltılan bir sayfa, orijinal sayfayla aynı görselleştirmeleri içerir ve aynı ana öğelere bağlanır. Çoğaltılan sayfa, orijinal sayfayla bağlantısı olmayan bağımsız bir sayfadır. Çoğaltılan sayfalar, uygulamaya genel bakışta ve sayfa gezgininde Sayfalarım altında görünür.

Bir sayfayı aşağıdaki yollarla çoğaltabilirsiniz:

 • Uygulamaya genel bakış veya sayfa gezgininde, bir sayfanın kısayol menüsünde Çoğalt'a tıklayın.
 • Uygulamaya genel bakış veya sayfa görünümünde, genel menüde Sayfayı çoğalt'a tıklayın.