Gå till huvudinnehåll

Kopiera en visualisering från en befintlig visualisering

PÅ DEN HÄR SIDAN

Kopiera en visualisering från en befintlig visualisering

Du kan kopiera en visualisering:

 • Inom samma ark
 • Mellan ark i samma app
 • Mellan ark tillhörande olika appar.
Varning: För att en kopierad visualisering ska fungera i en annan app måste samma dimensioner och mått ingå även i målappen.
 1. När du redigerar ett ark klickar du på det element som du vill kopiera.

  Elementet markeras.

 2. I redigeringsraden klickar du på Copy.

 3. För att infoga elementet på ett annat ark navigerar du till arket med hjälp av arknavigeringen.

 4. Klicka på Paste för att klistra in elementet.

Det kopierade elementet läggs till på arket.

Observera:

Beroende på vilken situation du befinner dig i kan olika saker hända när du klistrar in den kopierade visualiseringen på ett ark:

 • Om en visualisering är vald ersätts den valda visualiseringen.
 • Om ingen visualisering är vald placeras den inklistrade visualiseringen i det största tomma området.
 • Om det inte finns något tomt område, delas den största visualiseringen på arket i två delar för att lämna plats åt den inklistrade visualiseringen.