Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Tangentbordsnavigering och snabbkommandon i Qlik Sense

Qlik Sense stöder tangentbordets tillgänglighet. Du kan använda ett tangentbord för att navigera i hubben, appöversiktssidan, Qlik Sense-verktygsfältet och arkvyn. Det finns också många snabbkommandon för tangentbord.

När du navigerar med tangentbordet i markeras det skärmobjekt som har fokus. Du kan använda tangentbordsnavigering för att interagera med:

  • objekt och inställningar på appens översiktssida
  • objekt och menyer i Qlik Sense verktygsfältet
  • visualiseringar i arkvyn

Mer information om navigering på appöversiktssidan och Qlik Sense-verktygsfältet finns i Navigera i användargränssnittet.

Tangentbordsnavigering i hubben

Tangentbordsnavigering i hubben
Tangentbordsnavigering Beskrivning
Tabb

Flyttar fokus framåt. På en aktiv meny flyttar Tabb markeringen mellan alternativen på menyn.

Skift+Tabb Flyttar fokus bakåt.
Ctrl + G Växlar till tabellayout.
Ctrl + Skift + L Växlar till listlayout.
Vänster- + högerpilar Växlar genom en horisontell lista i fokus, som tabellvy.
Upp- + nedpilar Växlar genom en vertikal lista i fokus, som tabellvy.
Retur eller mellanslag Väljer eller anger elementet i fokus. I fliknavigeringsmenyn öppnar du listrutan genom att trycka på Retur eller Mellanslag en gång till.
Ctrl + uppåtpil Navigerar till första elementet i listan.
Ctrl + nedåtpil Navigerar till sista elementet i listan.
Alt + N Öppnar dialogen Skapa ny app.
Ctrl + radera Öppnar dialogen Raderingsbekräftelse för appen i fokus.
Skift + F10 Öppnar kontextmenyn för appen i fokus.
Esc Stänger en dialog eller kontextmeny.
Upp- + nedpilar Växlar fokus mellan appens miniatyr och appinformation i en fokuserad app i tabellvy.

Tangentbordsnavigering i appöversikt och verktygsfält

Knappen Gå till innehåll är det första elementet när du navigerar på appöversiktssidan med ett tangentbord. Klicka på Retur om du vill hoppa över navigeringen och landa på Ark i verktygsfältet. Om du klickar på Tabb öppnas den globala menyn.

Tangentbordsnavigering i appöversikt och verktygsfält
Tangentbordsnavigering Beskrivning

Tabb

Flyttar fokus framåt. På en aktiv meny flyttar Tabb markeringen mellan alternativen på menyn. På ett öppet ark flyttar Tabb fokus till arket.

Skift+Tabb

Flyttar fokus bakåt. På en aktiv meny flyttar Skift + Tabb markeringen mellan alternativen på menyn. På ett öppet ark flyttar Tabb fokus till arket.

Retur eller mellanslag

Öppnar aktuellt fokus.

Esc

Stänger en öppen meny.

Högerpil

Navigerar till nästa ark eller berättelse på sidan appöversikt.

Vänsterpil

Navigerar till föregående ark eller berättelse på sidan appöversikt.
Uppåtpil Navigerar till nästa bokmärke på sidan appöversikt.
Nedåtpil Navigerar till föregående bokmärke på sidan appöversikt.
Ctrl + G Växlar till tabellayout.
Ctrl + Skift + L Växlar till listlayout.
Ctrl + upp Navigerar till första elementet i listan.
Ctrl + ner Navigerar till sista elementet i listan.

Tangentbordsnavigering i arkvy

Du kan använda tangentbordsnavigering för att interagera med visualiseringar i dina ark, komma åt alternativ i snabbmenyn för visualiseringar och hämta visualiseringsdata. Tangentbordsnavigering stöds även i Insikter.

Anteckning om informationAnvisningarna om snabbkommandon för tangentbord utgår från att du arbetar i Windows. Använd Cmd istället för Ctrl för Mac OS.

Knappen Gå till innehåll är det första elementet när du navigerar i arkvyn med ett tangentbord. Klicka på Retur om du vill hoppa över navigeringen och landa på huvudinnehållet. Om du till exempel visar Analysera > Ark kommer du att landa på Smartsökning. Om du klickar på Tabb istället öppnas Analysera-menyn.

Tangentbordsnavigering i arkvy

Tangentbordsnavigering i arkvy
Tangentbordsnavigering Beskrivning
Tabb

Flyttar fokus framåt mellan element i verktygsfältet och visualiseringarna i arket. På en aktiv meny flyttar Tabb markeringen mellan alternativen på menyn.

Skift+Tabb

Flytta fokus bakåt mellan element i verktygsfältet och visualiseringarna i arket. På en aktiv meny flyttar Skift + Tabb markeringen mellan alternativen på menyn.

Ctrl + högerpil

Navigerar till efterföljande ark.

Ctrl + vänsterpil

Går till föregående ark.

Ctrl+Home, Ctrl+Fn+Vänster (Mac OS)

Navigerar till appens första ark.

Ctrl+End, Ctrl+Fn+Höger (Mac OS)

Navigerar till appens sista ark.
Högerpil Navigerar till nästa visualisering i raden.
Vänsterpil Navigerar till föregående visualisering i raden.
Uppåtpil Navigerar till visualiseringen i raden ovanför.
Nedåtpil Navigera till visualiseringen i raden nedanför.
Ctrl + uppåtpil Navigera till den första visualiseringen i arket.
Ctrl + nedåtpil Navigera till den sista visualiseringen i arket.
Retur

Ändrar mellan aktuell visualisering och dess tabellrepresentation. Om visualiseringen är en tabell flyttar den fokus till första datacellen i tabellen.

Skift + Retur eller mellanslag Öppnar den aktuella visualiseringen i helskärmsläge.

Skift+F10, Alt+Skift+F10 (Internet Explorer 11), Fn+Skift+F10 (Mac OS)

Öppnar snabbmenyn för den valda visualiseringen.

Ctrl+E Växlar arkredigering på/av.

Tangentbordsnavigering i urvalsmenyn

När en användare har en tabell eller ett diagram i fokus och gör urval är denna i urvalsläge. När celler eller objekt väljs aktivt visas en urvalsmeny i fältet längst upp i tabellen eller diagrammet.

Tangentbordsnavigering i urvalsmenyn
Tangentbordsnavigering Beskrivning
Skift+Tabb

Flyttar fokus från urvalen till knappen Bekräfta. (Om sökfältet visas i listboxen, flyttas fokus dit först och nästa Skift+Tabb flyttar fokus till knappen Bekräfta i urvalsmenyn.) Välj Retur för att Bekräfta urvalen och lämna urvalsmenyn.

Vänster/Höger-pil

Flyttar fokus till undermenyn (...), Radera urval, Avbryt urval, Bekräfta urval.

Anteckning om information Navigering i undermenyn (...): Öppna undermenyn och gå till urvalsalternativen med Uppåtpil och Nedåtpil: Välj alla, Välj möjliga, Välj alternativ, Välj uteslutna.
Esc

Avbryter urvalet och fokus återgår till visualiseringen.

Tabb Flyttar fokus tillbaka till visualiseringen med bibehållna urval.

Tangentbordsnavigering i snabbmenyer i visualiseringar

Tangentbordsnavigering i snabbmenyer i visualiseringar
Tangentbordsnavigering Beskrivning
Tabb Flyttar fokus från arket till snabbmenyn.
Esc Stäng snabbmenyn.
Nedåtpil Navigera fokus till nästa element i snabbmenyn.
Uppåtpil Navigera fokus till föregående element i snabbmenyn.
Högerpil Öppna snabbmenyn i ett element.
Vänsterpil Stäng snabbmenyn i ett element.
Retur Utför åtgärden för det fokuserade elementet.

Tangentbordsnavigering i visualiseringen Exportera data-dialogen

Tangentbordsnavigering i visualiseringen Exportera data-dialogen
Tangentbordsnavigering Beskrivning
Tabb Flytta fokus framåt.
Skift+Tabb Flytta fokus bakåt.
Esc Stäng dialogen.
Retur Utför åtgärden för det fokuserade elementet.

I Urvalsläget

Tangentbordsnavigering i urvalsläget

Tangentbordsnavigering

Beskrivning

Uppåtpil Navigerar till raden ovanför.
Nedåtpil Navigerar till raden nedanför.
Blankstegstangenten Markerar värdet.
Skift + upp-/nedpilar Väljer flera värden.
Retur Bekräftar val.
Esc Avbryter val.

I aktuellt urval

Tangentbordsnavigering i aktuellt urval

Tangentbordsnavigering

Beskrivning

Tabb Navigerar till nästa urval eller till knappen Radera alla fält.
Retur/Mellanslag Om du trycker på Retur/Mellanslag i ett aktuellt urval öppnas listbox-popover-fönstret. Om du trycker på Retur/Mellanslag på Radera alla fält tas urvalen bort.

Tangentbordsnavigering i listboxar

Inuti listbox

Tangentbordsnavigering i listboxar

Tangentbordsnavigering

Beskrivning

Mellanslag (på en cell som kan markeras) Övergår i Urvalsläget.
Skift + upp-/nedpilar (på en cell som kan markeras) Väljer flera värden.
Uppåtpil Navigerar till cellen i raden ovanför.
Nedåtpil Navigerar till cellen i raden nedanför.
Esc Flyttar fokus tillbaka till objektet.
Ctrl+mellanslag (vid markering) Markerar och avmarkerar alla andra värden.
Ctrl+A Väljer alla värden.
Ctrl+F Öppnar och fokuserar sökformulär.

I Urvalsläget

Tangentbordsnavigering i listboxar, i markeringsläge

Tangentbordsnavigering

Beskrivning

Uppåtpil Navigerar till raden ovanför.
Nedåtpil Navigerar till raden nedanför.
Blankstegstangenten Markerar värdet.
Skift + upp-/nedpilar Väljer flera värden.
Retur

Bekräftar val.

När sökfältet i listboxen är i fokus, väljs det som finns i den aktuella sökningen. Element som för närvarande är valda och som skulle väljas av den här sökningen avmarkeras.

Retur + Ctrl När sökfältet i listboxen är i fokus, rensas de aktuella urvalen och sedan väljs sökresultatet.
Esc Avbryter val.

Tangentbordsnavigering i raka tabeller.

Utanför tabell

Tangentbordsnavigering i raka tabeller, utanför tabellen
Tangentbordsnavigering Beskrivning
Retur eller mellanslag Övergår till läget Visa data.
Esc Stänger läget Visa data.
Retur eller mellanslag (i läget Visa data eller i en standardtabell) Flyttar fokus till tabellens första cell.
Skift + Retur eller mellanslag Övergår till helskärmsläge.

Inuti tabell

Tangentbordsnavigering i raka tabeller, inuti tabellen

Tangentbordsnavigering

Beskrivning

Retur eller mellanslag (på en cell som kan markeras) Övergår i Urvalsläget.
Skift + upp-/nedpilar (på en cell som kan markeras) Väljer flera värden.
Retur eller mellanslag (på en rubrikcell eller annan cell med en åtgärd) Verkställer cellåtgärd.
Högerpil Navigerar till nästa cell i tabellen.
Vänsterpil Navigerar till föregående cell i tabellen.
Uppåtpil Navigerar till cellen i raden ovanför.
Nedåtpil Navigerar till cellen i raden nedanför.
Esc Flyttar fokus tillbaka till objektet.
Ctrl+mellanslag (vid markering) Markerar och avmarkerar alla andra värden.

Tangentbordsnavigering i Insikter

I Insikter

Tangentbordsnavigering i Insikter
Tangentbordsnavigering Beskrivning
Tabb

Flyttar fokus framåt mellan element i verktygsfältet och visualiseringarna i arket. På en aktiv meny flyttar Tabb markeringen mellan alternativen på menyn.

Skift+Tabb

Flytta fokus bakåt mellan element i verktygsfältet och visualiseringarna i arket. På en aktiv meny flyttar Skift + Tabb markeringen mellan alternativen på menyn.

Högerpil Navigerar till nästa visualisering i raden.
Vänsterpil Navigerar till föregående visualisering i raden.
Uppåtpil Navigerar till visualiseringen i raden ovanför.
Nedåtpil Navigera till visualiseringen i raden nedanför.
Ctrl + uppåtpil Navigera till den första visualiseringen i arket.
Ctrl + nedåtpil Navigera till den sista visualiseringen i arket.
Retur Övergår till läget Visa data.
Mellanslag eller Skift+Retur Öppnar den aktuella visualiseringen i helskärmsläge.
Esc Stänger helskärmsläget.

Skift+F10, Alt+Skift+F10 (Internet Explorer 11), FN+Skift+F10 (Mac OS)

Öppnar snabbmenyn för den valda visualiseringen.

Anteckning om informationAnvänd Alt + Skift + F10 om inte Skift + F10 fungerar i webbläsaren.

Tangentbordsnavigering i resurspanelen i Insikter

Tangentbordsnavigering i resurspanelen i Insikter

Tangentbordsnavigering

Beskrivning

<bokstavstangent>

Navigera till första elementet i listan som börjar med denna bokstav (om elementet som för närvarande är i fokus börjar med en annan bokstav). Navigera till första elementet i listan som börjar med denna bokstav (om elementet som för närvarande är i fokus  börjar med samma bokstav)

Ctrl + uppåtpil

Navigera till sista elementet i föregående kategori.

Ctrl + nedåtpil

Navigera till första elementet i nästa kategori.

Uppåtpil

Navigera till elementet direkt ovanför aktuellt element (tillgång eller kategori).

Nedåtpil

Navigera till elementet direkt nedanför aktuellt element (tillgång eller kategori).

Vänsterpil

Navigerar till den kategori som har elementet som för närvarande är i fokus (när fokus är på en tillgång).

Högerpil

Navigerar till det första elementet i vald kategori (när fokus är på en kategori).

Mellanslag eller Retur

Väljer elementet i fokus.

Tangentbordsnavigering i filterrutor

Tangentbordsnavigering i filterrutor

Tangentbordsnavigering

Beskrivning

Högerpil

Navigerar till den första dimensionen i nästa kolumn.
Vänsterpil Navigerar till den första dimensionen i den förra kolumnen.
Uppåtpil Navigerar till dimensionen i raden ovanför. Från botten på kolumnen navigerar den till toppen på den föregående kolumnen.
Nedåtpil Navigerar till dimensionen i raden nedanför. Från toppen på kolumnen navigerar den till botten på nästa kolumn.
Esc Flyttar fokus tillbaka till objektet.
Mellanslag eller Retur Flyttar fokus till det första värdet i dimensionen. Om fokus är på en listbox där alla på nästa nivå är dolda öppnas listboxen i ett popover-fönster. Om fokus är på en knapp för att visa alla, öppnas filterrutan i fullskärmsläge.

Snabbkommandon för tangentbord

Anteckning om informationSnabbkommandon för tangentbord utgår från att du arbetar i Windows. Använd Cmd istället för Ctrl för Mac OS.

För snabbkommandon som är specifika för:

Snabbkommandon för tangentbord
Snabbkommando för tangentbord Beskrivning
Ctrl+P Skriver ut den aktuella vyn eller aktivt ark/aktiv berättelse.
Ctrl+C Kopierar det markerade elementet till Urklipp.
Ctrl+X Klipper ut det markerade elementet och kopierar det till Urklipp. När du använder Google Chrome-webbläsaren: Om markören placeras framför en rad i Skriptredigeraren eller i Redigera uttryck utan att något markeras klipps hela raden ut.
Ctrl+V Klistrar in det senast kopierade elementet från Urklipp.
Ctrl+Z Ångra åtgärd. Upprepa för att ångra tidigare åtgärder.
Ctrl+Y Gör om åtgärder.
Ctrl+H

Öppnar onlinehjälp som är relevant för aktuell funktion.

Anteckning om information

Endast i Skriptredigeraren och i uttrycksredigeraren.

Ctrl+F Öppnar smartsökning.
Ctrl+E I arkvyn öppnas och stängs redigering för det valda arket.
Ctrl+S

Sparar ändringarna i appen.

Stöds inte i Qlik Sense, (ändringarna sparas automatiskt) Ctrl+S sparar ändringarna i Skriptredigeraren

Ctrl+O Öppnar en appfil som kopierats till Urklipp med Ctrl+C.
Stöds inte i Qlik Sense.
Ctrl+A

Markerar all kod.

Anteckning om information

Endast i Skriptredigeraren och i uttrycksredigeraren.

Ctrl+D

Tar bort innehållet på den aktuella raden.

Anteckning om information

Endast i Skriptredigeraren och i uttrycksredigeraren.

Ctrl+K Kommenterar/tar bort kommentarer i valda rader i Skriptredigeraren.
Ctrl+00 Infogar ett testskript i Skriptredigeraren.
Tabb Gör indrag för all kod i Skriptredigeraren.
Skift+Tabb Minskar indraget för all kod i Skriptredigeraren.
Vänsterpil Navigerar till föregående sida i storytelling-vyn.
Högerpil Navigerar till nästa sida i storytelling-vyn.
Uppåtpil Rullar uppåt i en tabell.
Nedåtpil Rullar nedåt i en tabell.
Ctrl+vänsterpil Navigerar till föregående ark i arkvyn.
Ctrl+högerpil Navigerar till efterföljande ark i arkvyn.

Ctrl+Home, Cmd+Fn+Vänster (Mac OS)

Navigerar till appens första ark i arkvyn.

Ctrl+End, Ctrl+Fn+Höger (Mac OS)

Navigerar till appens sista ark i arkvyn.
Esc

Går ur uppspelningsläget i storytelling-vyn. Avmarkerar en visualisering under pågående redigering i arkvyn. Avmarkerar ett objekt. Ångrar urval i en visualisering. Stänger en dialog eller ett fönster.

Ta bort Tar bort det markerade objektet.
Backsteg Tar bort det markerade objektet.
Retur Utför åtgärden för det aktiva alternativet eller den aktiva knappen (till exempel i dialogrutor).
Ctrl++ Zooma in.
Ctrl+- Zooma ut.
Ctrl+0 Återställ zoomning.
Skift Om intryckt när ett fält dras och släpps i ett ark läggs fältet till som en filterpanel.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!