Gå till huvudinnehåll

Binary

binary-satsen används för att ladda data från en annan Qlik Sense-app eller ett QlikView-dokument, inklusive section access-data. Övriga element i appen ingår inte, exempelvis ark, berättelser, visualiseringar, original eller variabler.

Observera: Endast en binary-sats tillåts i skriptet. binary-satsen måste vara den första satsen i skriptet, till och med före SET-satserna som oftast finns i början av skriptet.

Syntax:  

binary [path] filename

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
path

Sökvägen till filen, som ska vara en referens till en mappdatakoppling. Detta krävs om filen inte finns i Qlik Sense-arbetskatalogen.

Arbetskatalog

Example: 'lib://Table Files/'

I det bakåtkompatibla skriptläget stöds även följande sökvägsformat:

  • absolut

    Example: c:\data\

  • relativ till den app som innehåller skriptraden.

    Example: data\

Behörighetskontroll för filsystem

filename

Filens namn, inklusive tillägget .qvw eller .qvf.

Limitations:  

Du kan inte använda binary för att ladda data från en app på samma Qlik Sense Enterprise-driftsättning genom att referera till appens ID. Du kan bara ladda från en .qvf-fil.