Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Intervallfunktioner

Intervallfunktionerna är funktioner som tar en mängd värden och producerar ett enda värde som resultat. Alla intervallfunktioner kan användas i både dataladdningsskriptet och i diagramuttryck.

I en visualisering kan till exempel en intervallfunktion beräkna ett enda värde utifrån en postöverskridande uppsättning. I dataladdningsskriptet kan en intervallfunktion beräkna ett enda värde utifrån en uppsättning värden i en intern tabell.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Anteckning om informationIntervallfunktionerna ersätter följande allmänna numeriska funktioner: numsum, numavg, numcount, nummin och nummax, som nu bör ses som obsoleta.

Grundläggande intervallfunktioner

Räkneintervallfunktioner

Statistiska intervallfunktioner

Finansiella intervallfunktioner