Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Postöverskridande funktioner

Postöverskridande funktioner används i följande fall:

  • I dataladdningsskriptet när ett värde från tidigare laddade dataposter behövs för utvärdering av den aktuella posten.
  • I ett diagramuttryck, om ett annat värde från datauppsättningen till en visualisering behövs.
Anteckning om informationSortering efter y-värde i diagram eller sortering efter uttryckskolumn i raka tabeller är inte tillåtet när postöverskridande funktioner för diagram används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade.
Anteckning om informationSjävrefererande uttrycksdefinitioner kan endast göras på ett pålitligt sätt i tabeller med färre än 100 rader, men detta kan variera beroende på maskinvaran som Qlik-motorn körs på.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Radfunktioner

Dessa funktioner kan endast användas i diagramuttryck.

Kolumnfunktioner

Dessa funktioner kan endast användas i diagramuttryck.

Fältfunktioner

Pivottabellfunktioner

Dessa funktioner kan endast användas i diagramuttryck.

Postöverskridande funktioner i dataladdningsskriptet

Mer information