Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Allmänna numeriska funktioner

I dessa allmänna numeriska funktioner är argumenten uttryck där x ska tolkas som ett reellt tal. Alla funktioner kan användas både i dataladdningsskript och diagramuttryck.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Kombinations- och permutationsfunktioner

Modulofunktioner

Paritetsfunktioner

Avrundningsfunktioner