Gå till huvudinnehåll

Fabs - skript- och diagramfunktion

Fabs() returnerar absolutvärdet för x. Resultatet blir ett positivt tal.

Syntax:  

fabs(x)

Return data type: numeriska

Examples and results:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat

fabs( 2.4 )

Returnerar 2,4
fabs( -3.8 ) Returnerar 3,8