Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Vad är Insight Advisor och affärslogik?

Insight Advisor är en uppsättning Qlik Sense-funktioner. Insight Advisor hjälper dig att bygga din datamodell, skapa visualiseringar och analysera data. Med affärslogik kan Insight Advisor tolka dina data.

Insight Advisor

Insight Advisor har följande Qlik Sense-funktioner:

 • Sökbaserad Insight Advisor-analys: Sökbaserad analys är tillgänglig från Insikter på fliken Analysera i en app. Sökbaserad analys skapar visualiseringar utifrån sökningar med naturligt språk eller urval av fält och originalobjekt. Sökbaserad Insight Advisor-analys kan också skapa värdefulla diagram.

 • Insight Advisor Chat: Insight Advisor Chat är ett chattbaserat gränssnitt för analys i konversationsformat. Med Insight Advisor Chat kan du göra sökningar med naturligt språk från hubben till appar som du sedan får tillgång till.. Insight Advisor Chat visar sedan relevanta visualiseringar.

 • Associative Insights: Associative insights hjälper dig att hitta blinda fläckar och upptäcka relationer som du kanske har missat. Associative insights jämför bidragen från dina urval och uteslutna värden med dina mått.

 • Diagramförslag: Med Diagramförslag kan du välja datafält när du redigerar ett ark och sedan låta Qlik Sense välja dimensioner, mått och visualiseringstyper. Det föreslagna diagrammet justeras efter dina ändringar. Du kan anpassa ett visualiseringsförslag med en fokuserad uppsättning egenskaper.

 • Rekommenderade associationer: Insight Advisor kan rekommendera associationer mellan dina datatabeller i vyn Associationer i Datahanteraren. I panelen Rekommenderade associationer kan du visa och tillämpa dessa rekommendationer.

Den här introduktionskursen visar hur sökbaserad analys kan förbättras med affärslogik

Sökbaserad Insight Advisor-analys

Sökbaserad Insight Advisor-analys är tillgänglig från Insikter på fliken Analysera i en app. I Insikter skriver du frågor med naturligt språk som ”what is profit by employee for 2020”. Du kan även välja specifika datatillgångar. Sedan genererar Insight Advisor diagram eller hittar matchande diagram i appen. Om du skapar appar kan sökbaserad Insight Advisor-analys hjälpa dig att skapa appar utifrån de frågor du vill ha svar på. Om du använder en app kan Insight Advisor hjälpa dig att hitta den visualisering som ger svar på din fråga, antingen i appen eller genom att skapa den åt dig.

Antag till exempel att du är intresserad av visualiseringar som visar den vinst varje anställd har genererat. Öppna introduktionskursappen i Qlik Sense. I Insikter söker du efter show profit by employee. Insight Advisor genererar resultat.

Resultat för show profit by employee

Insight results for 'show profit by employee'. There is a bar chart show shows the sum of Gross Profit by Employee ID, a table of values for employee ID and Gross Profit, and a combo chart that shows the contribution of employee ID to the sum of gross profit.

Du har ett resultat som matchar, som visar summan av Gross Profit perEmployeeID, och några ytterligare resultat. Du kan lägga till dessa diagram på ark i vår app.

Resultaten motsvarar vad vi söker, men fälturvalet kan förbättras. I ett försök att välja ett fält i datamodellen som matchar employee ,Insight Advisor valde vi EmployeeID. Fältet EmployeeName är dock mer användbart i analysen. Vidare avser summan av Gross Profit i diagrammet all tid Det är inte fel, men som standard kanske du vill se mer aktuella data.

I Insiktsegenskaper kan du lära Insight Advisor att du föredrar EmployeeName genom att välja den dimensionen. Sådan tidigare användning lärs in för en enskild användare. Apputvecklare kan dock skapa en modell som visar Insight Advisor exakt hur datamodellen ska tolkas och hur fälten i den ska användas. Insight Advisor använder den här logiska modellen för alla användare som använder appen. Du kan göra detta med affärslogik.

Affärslogik

Affärslogik är ett valfritt steg när du förbereder data. Här definieras den logiska modell som används av vissa Insight Advisor f-funktioner för att tolka din datamodell. Affärslogik omfattar två huvudfunktioner:

 • Logisk modell: Den datamodell i appen som används för att generera visualiseringar.

 • Vokabulär: Alternativa termer för frågor som ställs med naturligt språk.

Insight Advisor använder affärslogik i följande Insight Advisor-funktioner:

 • Sökbaserad Insight Advisor-analys

 • Insight Advisor Chat

 • Associative Insights

Logisk modell

Den logiska modellen är den konceptmodell som Insight Advisor använder för att skapa visualiseringar. Den baseras på en apps datamodell. Varje app har endast en logisk modell. Fält och originalobjekt är kärnkomponenterna i den här modellen. De är organiserade i grupper. Grupper indikerar en konceptuell association eller relation mellan fält eller originalobjekt. När du har definierat dessa kan du specificera andra relationer och hantera beteenden. Dessa inkluderar:

 • Paket: Med Paket kan du skapa samlingar av relaterade grupper. Detta hindrar att grupper används tillsammans om de inte är i samma paket.
 • Hierarkier: Med Hierarkier kan du definiera analysrelationer mellan grupper för sökning nedåt i hierarkin.
 • Kalenderperioder: Med Kalenderperioder kan du skapa standardperioder för analys för Insight Advisor.
 • Beteenden: Med Beteenden kan du specificera önskad-relation eller nekad-relation mellan fält. Beteenden kan även tvinga fram obligatoriska urval och standardkalenderperioder.

Vokabulär

Affärslogiksvokabulär gör det möjligt att få bättre resultat för frågor som ställs med naturligt språk. Med vokabulär kan du definiera termer och värden som kan användas i frågor som ställs med naturligt språk men som inte finns i din datamodell. Med vokabulärer kan du till exempel definiera:

 • Alternativa namn på eller synonymer för fält, originalobjekt och värden.

  Till exempel: Förtjänst, Resultat och Intäkt för fältet Inkomst.

 • Namn på kodade värden

  Till exempel namn på medicinska klassificeringskoder.

 • Namn på grupper med värden från ett fält.

  Du kan till exempel definiera namngivna åldersintervall för ett fält med åldrar.

 • Vanliga akronymer och förkortningar som inte finns i dina data.

  Till exempel å för år eller num för nummer.