Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Aktivera en anpassad logisk modell

Första steget när du ska anpassa hur Insight Advisor tolkar data är att aktivera den logiska modellen för affärslogik.

När den har aktiverats skapar Qlik Sense en logisk modell för affärslogik utifrån din datamodell. Sedan kan du börja anpassa den logiska modellen.

Anteckning om tipsDu kan växla mellan av och på för den logiska modellen genom att klicka på Inaktivera logik/Aktivera logik. Det är praktiskt om du vill jämföra resultaten du får när modellen används med resultaten när den inte används.
  1. Gå till appen i introduktionskursen och klicka på Förbered.

  2. Under Affärslogik väljer du Logisk modell.

  3. Klicka på Fortsätt.

Resultat

Affärslogiken analyserar datamodellen och skapar grupper, hierarkier och beteenden automatiskt. I Översikt kan du se den nya logiska modellen.

Den nya logiska modellen i Översikt

The overview section of business logic with the initial settings displayed. In fields and master items, 29 are visible and 18 are hidden. 8 groups have been created. 2 hierarchies have been defined.

Qlik Sense har dolt 14 fält från analyser så de är inte längre tillgängliga i Insight Advisor. Nio grupper har skapats från datamodellen, med associationer mellan relaterade fält. Två hierarkier har definierats, med kopplingar mellan grupper för analys med sökning nedåt i hierarkin. Tre kalenderperioder har definierats, som tillhandahåller tidsperioder som kan användas i analyser.

Nästa steg är att redigera den logiska modellen som skapas som standard. Börja med att ändra standardfälten och standardgrupperna.