Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Skapa vokabulärer

Med en vokabulär kan du lägga till termer som inte finns i dina data, som Insight Advisor kan använda. Du behöver inte ha någon anpassad logisk modell för att använda vokabulärer.

Med vokabulärer kan du använda termer för att definiera värden eller urval av värden från datamodellen.

Varför ska jag skapa vokabulärer?

Vokabulärer har en avgörande betydelse när du förbereder appen så att det går att ställa frågor med naturligt språk. Insight Advisor försöker koppla alla frågor som ställs med naturligt språk till fältnamn och värden i dina data. Funktionen kan inte känna till alla olika söktermer användarna kan komma att använda. Med en vokabulär kan du täppa igen luckorna i terminologin genom att koppla termer till fält och fältvärden.

Till exempel finns några produkter som är badkläder i introduktionskursens app. I datauppsättningen ligger de i kategorin Beachwear. Om du söker efter swimwear i Insikter får du inte några resultat. Ett annat exempel är att du inte kan söka efter footwear och få resultat för både herrskor och damskor.

Skapa vokabulär för ”beachwear”

 1. Vid Förbered klickar du på Vokabulär.

 2. Klicka på Skapa vokabulär.

 3. I Termer anger du följande termer:

  • swimwear

  • swimsuits

 4. Under Gäller för väljer du CategoryName.

 5. Under Villkor väljer du I.

 6. Under I väljer du följande värden:

  • Beachwear

 7. Klicka på Skapa.

Skapa vokabulär för ”footwear”

 1. Vid Förbered klickar du på Vokabulär.

 2. Klicka på Skapa vokabulär.

 3. I Termer anger du footwear.

 4. Under Gäller för väljer du CategoryName.

 5. Under Villkor väljer du I.

 6. Under I väljer du följande värden:

  • men's footwear
  • women's footwear

 7. Klicka på Skapa.

Resultat

Gå till Insikter. Sök efter what is the average freight for footwear. Nu får du resultat som inkluderar både ”men's footwear” och ”women's footwear”.

Sedan söker du efter gross profit for swimwear in 2019. Nu får du resultat för ”beachwear” när du söker efter ”swimwear”.

Tack!

Nu är du klar med introduktionskursen och bör ha lärt dig lite mer om affärslogik och Insight Advisor i Qlik Sense.