Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Definiera dina hierarkier

Nu ska du lägga till en hierarki i den logiska modellen. Hierarkier är en valfri funktion i affärslogiken. Den definierar relationer mellan grupper för sökning nedåt i hierarkin.

När du aktiverar affärslogik kanske Qlik Sense skapar vissa hierarkier automatiskt från din datamodell. Om du går till Hierarkier kan du se att affärslogiken har skapat två hierarkier.

Hierarkier i den logiska modellen

Default hierarchies in the logical model. There is one for Categories and Products and one for Supplies and Products

Hierarkier markerar grupper som kan användas för uppdelning vid analys. Till exempel identifierar de två hierarkierna som skapats av Qlik Sense två relationer för sökning nedåt i hierarkin i vår logiska modell:

  • Data i Category-fälten kan delas upp i data i Products-fälten.

  • Data i Suppliers-fälten kan delas upp i data i Products-fälten.

Om du går till Insikter och väljer CategoryName inkluderar Insight Advisor en trädkarta där CategoryName delas upp efter ProductName.

Insikts-diagram med uppdelning av kategori och produkter

Insight Advisor results. A breakdown chart for CategoryName and ProductName is selected.
Anteckning om tipsHierarkier tillåter inte hierarkiska urval i diagrammen som genereras. Detta kräver originalobjekt för hierarkiska dimensioner. Om du till exempel vill mappa diagram som söker nedåt i hierarkin från orter efter att ett land har valts, måste du skapa ett motsvarande originalobjekt för hierarkiska dimensioner.

Varför ska jag skapa hierarkier?

Med hierarkier kan du definiera en relation mellan grupper för sökning nedåt i hierarkin i din logiska modell. Detta hjälper Insight Advisor att skapa analyser som delar upp data, till exempel trädkartor. Hierarkier säkerställer också att önskade grupper används tillsammans vid analyser som söker nedåt i hierarkin.

I din datamodell finns en geografisk hierarki mellan data för länder och data för orter. Om du går till Insikter och genererar diagram för fältet Country använder inte de genererade resultaten fältet City. Det här kan vi lösa genom att lägga till en ny hierarki i den logiska modellen.

Definiera en hierarki för SalesCountry och SalesCity.

Gör följande:

  1. Klicka på Skapa hierarki.

  2. Som Namn anger du Country-City.

  3. Välj SalesCountry i Tillgängliga grupper och klicka på >.

  4. Välj SalesCity i Tillgängliga grupper och klicka på >.

  5. Klicka på Skapa.

Resultat

Gå till Insikter. Välj Country i resurspanelen. Resultatet reflekterar nu City-Country-hierarkin, med en trädkarta som visar sum(Sales) by Country and City.

Nya Insight Advisor-resultat för Country

Insight Advisor results for selecting Country. There is a breakdown chart selected for Sum of Sales by Country and City