Gå till huvudinnehåll

Ändra titel och beskrivning för en app

Ändra titeln och beskrivningen för dina appar. När du skapar en ny app används appens namn som dess titel. När du byter titel ändras inte appens namn.

Gör följande:

  1. I app-översikten klickar du på Edit i området för app-detaljer.
  2. Ange Rubrik och Beskrivning.
  3. Klicka på Checkmark för att sluta redigera.

Dina ändringar sparas.

Anteckning om informationDu kan endast ändra titeln och beskrivningen på opublicerade appar.
Anteckning om tipsDu kan öppna eller stänga appdetaljsområdet genom att klicka på appnamnet i navigeringsfältet.