Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

WRank — funkcja skryptu

Funkcja WRank() oblicza wartości wierszy tabeli w skrypcie ładowania i dla każdego wiersza zwraca względną pozycję wartości pola obliczanego w skrypcie ładowania. Obliczając wartość tabeli, funkcja porównuje wynik z wynikiem dla innych wierszy zawierających bieżącą partycję i zwraca klasyfikację bieżącego wiersza w ramach segmentu.

Partycje w tabeli

Tabela przedstawiająca segmenty kolumn

WRank można używać tylko w funkcji Window. Funkcja Window musi zawierać typ sortowania i wyrażenie sortowania. Klasyfikacja jest stosowana do wyrażenia sortowania.

Składnia:  

WRank ([mode[, fmt]])

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
mode Opcjonalnie określa reprezentację liczbową wyniku funkcji.
fmt Opcjonalnie określa reprezentację tekstową wyniku funkcji.
TOTAL

Jeśli tabela jest jednowymiarowa lub skrypt jest poprzedzony kwalifikatorem TOTAL, funkcja będzie obliczana w całej kolumnie. Jeśli tabela lub równoważnik tabeli zawiera wiele wymiarów pionowych, wówczas bieżąca partycja będzie zawierać tylko wiersze z takimi samymi wartościami we wszystkich kolumnach wymiaru jak bieżący wiersz, ale bez kolumny przedstawiającej ostatni wymiar w kolejności sortowania między polami.

Klasyfikacja jest zwracana jako wartość podwójna, która w sytuacji, gdy każdy wiersz ma niepowtarzalną klasyfikację, będzie liczbą całkowitą z zakresu od 1 do liczby wierszy w bieżącej partycji.

Jeśli kilka wierszy ma tę samą klasyfikację, reprezentację tekstową i liczbową można kontrolować za pomocą argumentów mode i fmt.

mode

Pierwszy argument, mode, może mieć następujące wartości:

Wartości mode
Wartość Opis
0 (domyślnie)

Jeśli wszystkie klasyfikacje w grupie o takich samych klasyfikacjach należą do dolnego zakresu wartości środkowej całej klasyfikacji, wówczas wszystkie wiersze uzyskują najniższą klasyfikację w tej grupie.

Jeśli wszystkie klasyfikacje w grupie o takich samych klasyfikacjach należą do górnego zakresu wartości środkowej całej klasyfikacji, wówczas wszystkie wiersze uzyskują najwyższą klasyfikację w tej grupie.

Jeśli klasyfikacje w grupie o takich samych klasyfikacjach obejmują środek zakresu całej klasyfikacji, wszystkie wiersze otrzymują wartość odpowiadającą średniej klasyfikacji górnej i dolnej w całej partycji.

1 Najniższa klasyfikacja we wszystkich wierszach.
2 Średnia klasyfikacja we wszystkich wierszach.
3 Najwyższa klasyfikacja we wszystkich wierszach.
4 Najniższa klasyfikacja w pierwszym wierszu, następnie zwiększana o jeden dla każdego wiersza.
fmt

Drugi argument, fmt, może mieć następujące wartości:

Wartości fmt
Wartość Opis
0 (domyślnie) Niska wartość - wysoka wartość we wszystkich wierszach (na przykład 3–4).
1 Niska wartość we wszystkich wierszach.
2 Niska wartość w pierwszym wierszu, pusta w kolejnych wierszach.

Kolejność wierszy dla argumentów mode 4 i fmt 2 jest określona przez kolejność ładowania pól tabeli.

Przykład — dodawanie pola z klasyfikacją

Przykład — dodawanie pola z klasyfikacją przy użyciu fmt w celu uzyskania wyniku jednocyfrowego

Przykład — Dodawanie pola z klasyfikacją z wieloma partycjami

Ograniczenia

WRank ma następujące ograniczenia:

  • Jeżeli wartość fmt wynosi 0 i chcesz użyć części tekstowej dwojakiego wyniku WRank, musisz użyć Text() z Window(WRank). Na przykład: Text(Window(WRank(0), Unit, 'DESC', Age)) as UnitWRankedByAgeText.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!