Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Switch..case..default..end switch

Instrukcja sterowania switch jest rodzajem selekcji skryptu, który wymusza wykonanie skryptu według różnych ścieżek w zależności od wartości wyrażenia.

Składnia:  

Switch expression {case valuelist [ statements ]} [default statements] end switch

InformacjaInstrukcja switch jest instrukcją sterowania i jako taka kończy się średnikiem lub symbolem końca linii, a żadna z jej czterech możliwych klauzul (switch,case, default i end switch) nie może wykraczać poza granicę linii.

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
expression Dowolne wyrażenie.
valuelist Rozdzielana przecinkami listą wartości, z którymi będzie porównywana wartość wyrażenia. Wykonywanie skryptu będzie kontynuowane z instrukcjami w pierwszej napotkanej grupie, w której wartość z listy valuelist jest równa wartości expression. Każda wartość z listy valuelist może być dowolnym wyrażeniem. Jeśli w żadnej klauzuli case nie zostanie znalezione żadne dopasowanie, wówczas zostaną wykonane instrukcje z klauzuli default, jeśli zostały określone.
statements Dowolna grupa zawierająca co najmniej jedną instrukcję skryptu Qlik Sense.

Przykład:  

Switch I

Case 1

LOAD '$(I): CASE 1' as case autogenerate 1;

Case 2

LOAD '$(I): CASE 2' as case autogenerate 1;

Default

LOAD '$(I): DEFAULT' as case autogenerate 1;

End Switch

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!