Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

If..then..elseif..else..end if

Instrukcja sterowania if..then jest rodzajem selekcji skryptu, który wymusza wykonanie skryptu według różnych ścieżek w zależności od co najmniej jednego warunku logicznego.

Instrukcje sterowania służą zazwyczaj do sterowania przepływem wykonania skryptu. W wyrażeniu wykresu użyj funkcji warunkowej if. Więcej informacji zawiera temat if — funkcja skryptu i funkcja wykresu.

Składnia:  

If  condition then

  [ statements ]

{ elseif condition then

  [ statements ] }

[ else

  [ statements ] ]

end if

 

Instrukcja if..then jest instrukcją sterowania i jako taka kończy się średnikiem lub symbolem końca linii, a żadna z jej czterech możliwych klauzul (if..then,elseif..then, else i end if) nie może wykraczać poza granicę linii.

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
condition Wyrażenie logiczne dające w wyniku wartości True lub False.
statements Dowolna grupa zawierająca co najmniej jedną instrukcję skryptu Qlik Sense.

Przykład 1:  

if a=1 then

LOAD * from abc.csv;

SQL SELECT e, f, g from tab1;

end if

Przykład 2:  

if a=1 then; drop table xyz; end if;

Przykład 3:  

if x>0 then

LOAD * from pos.csv;

elseif x<0 then

LOAD * from neg.csv;

else

LOAD * from zero.txt;

end if

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!