Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Uzyskiwanie dostępu do dużych zestawów danych za pomocą funkcji Direct Discovery

Direct Discovery umożliwia ładowanie dużych zestawów danych z niektórych źródeł SQL, które mają proste struktury oparte na schemacie gwiazdy, a następnie łączenie ich z danymi w pamięci.

Możliwe jest dokonywanie selekcji względem danych w pamięci oraz danych Direct Discovery w celu uwidocznienia asocjacji między zestawami danych, które są prezentowane w kolorach asocjacji Qlik Sense: zielonym, białym i szarym. Niektóre wizualizacje umożliwiają analizowanie danych z obu zestawów danych jednocześnie, mimo że istnieją ograniczenia dotyczące tego podejścia. Nie jest ono przeznaczone do stosowania w czasie rzeczywistym.

Więcej informacji o ograniczeniach zawiera temat Ograniczenia dotyczące korzystania z Direct Discovery.

InformacjaJednak produkt Direct Discovery nie będzie rozwijany w celu przezwyciężenia tych ograniczeń.

Aplikacje On-demand Qlik Sense zapewniają bardziej elastyczne podejście do ładowania i analizowania źródeł danych big data.

Więcej informacji o aplikacjach On-demand zawiera temat Zarządzanie danymi big data za pomocą aplikacji On-demand.

rozszerza możliwości asocjacyjne modelu danych w pamięci Qlik Sense, ponieważ zapewnia dostęp do dodatkowego źródła danych przez zagregowane zapytanie, które bezproblemowo kojarzy większe zestawy danych z danymi w pamięci. Funkcja Direct Discovery rozszerza możliwości użytkowników biznesowych w zakresie przeprowadzania analiz asocjacyjnych na dużych źródłach danych bez ograniczeń. Możliwe jest dokonywanie selekcji na danych w pamięci oraz danych Direct Discovery w celu uwidocznienia asocjacji między zestawami danych, które są prezentowane w takich samych kolorach, jak asocjacje Qlik Sense: zielonym, białym i szarym. Wizualizacje mogą analizować dane z obu zestawów danych.

Dane dla funkcji Direct Discovery są wybierane przy użyciu specjalnej składni skryptu DIRECT QUERY. Po ustaleniu struktury funkcji Direct Discovery można używać pól Direct Discovery wraz z danymi w pamięci w celu tworzenia obiektów Qlik Sense. Użycie pola Direct Discovery w obiekcie Qlik Sense powoduje automatyczne uruchomienie zapytania SQL w zewnętrznym źródle danych.

Aplikacje On-demand zapewniają kolejną metodę uzyskiwania dostępu do dużych zestawów danych. Aplikacje On-demand — w odróżnieniu od Direct Discovery — zapewniają pełną funkcjonalność Qlik Sense na ukrytym podzbiorze hostowanym w pamięci.

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!