Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Usuwanie zakładek

Istnieje kilka różnych sposobów usuwania zakładek.

Usuwanie zakładki w widoku arkusza

Wykonaj następujące czynności:

  1. W widoku arkusza kliknij Zakładki na pasku narzędzi.

  2. Kliknij Info obok zakładki, którą chcesz usunąć.

  3. Kliknij Edit.
  4. Kliknij Delete.

  5. Aby potwierdzić chęć usunięcia zakładki, kliknij w oknie dialogowym opcję Usuń.

Zakładka została usunięta.

Usuwanie zakładki z przeglądu aplikacji

Wykonaj następujące czynności:

  1. W przeglądzie aplikacji kliknij Zakładki, aby wyświetlić zakładki.

  2. Kliknij Info obok zakładki, którą chcesz usunąć.

  3. Kliknij Edit.
  4. Kliknij Delete.

  5. Aby potwierdzić chęć usunięcia zakładki, kliknij w oknie dialogowym opcję Usuń.

Zakładka została usunięta.

WskazówkaW oknie dialogowym zakładek możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy zakładkę i wybrać polecenie Usuń.