Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Raporty Qlik NPrinting w programie Qlik Sense

Raporty mogą być dystrybuowane z Qlik NPrinting do huba Qlik Sense.

Odbiorcy muszą być nazwanymi użytkownikami, którzy należą do grupy użytkowników Active Directory zarówno w programie Qlik Sense, jak i w systemie Qlik NPrinting. Raporty są prywatne i mogą być wyświetlane tylko przez użytkownika, do którego są przesyłane.

Aby wyświetlić raporty z huba, należy kliknąć opcję Raporty. Formaty raportów obejmują PDF, Excel, Word, PowerPoint, PixelPerfect oraz HTML.

Ograniczenia

 • Nie można usuwać raportów Qlik NPrinting z huba Qlik Sense.

 • Raportów nie można wyszukać za pomocą funkcji wyszukiwania Qlik Sense.

Przesyłanie raportów Qlik NPrinting do programu Qlik Sense

W razie potrzeby można utworzyć harmonogram przesyłania raportów Qlik NPrinting do programu Qlik Sense.

Wymagania

Aby włączyć i skonfigurować przesyłanie raportów Qlik NPrinting do programu Qlik Sense, należy spełnić następujące wymagania:

 • Zainstaluj program Qlik NPrinting w wersji 17.1 lub nowszej.
 • Poproś administratora Qlik Sense o wyeksportowanie certyfikatów (client.pfx, server.pfx i root.cer) z programu Qlik Sense QMC. Podczas eksportowania certyfikatów potrzebny będzie klucz tajny.
 • Administrator Qlik NPrinting powinien zainstalować wspomniane certyfikaty na wszystkich komputerach, na których uruchomiono usługę Usługa harmonogramu Qlik NPrinting.
 • Utwórz regułę zapory, która będzie zezwalać na połączenia przychodzące na porcie 4243 Qlik Sense QRS.

 • Aby skonfigurować rozpowszechnianie raportów w programie Qlik NPrinting, musisz być użytkownikiem Usługa harmonogramu Qlik NPrinting z uprawnieniem do wykonywania zadania Opublikuj. Wymagane są również następujące informacje:
  • adres węzła centralnego dla serwera Qlik Sense. Jest on dostępny w Qlik Sense QMC, w obszarze Węzły.
InformacjaW pomocy programu Qlik NPrinting można znaleźć bardziej szczegółowe procedury instalowania certyfikatów i konfigurowania funkcji przesyłania raportów z programu Qlik NPrinting do systemu Qlik Sense.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do programu Qlik NPrinting jako użytkownik z uprawnieniami do wykonywania zadania Opublikuj.
 2. Wybierz opcję Miejsca docelowe, a następnie wybierz opcję Hub. Jako miejsce docelowe dodaj hub Qlik Sense. Potrzebny będzie adres węzła centralnego dla serwera Qlik Sense.
 3. Utwórz zadanie Opublikuj, a następnie określ aplikację Qlik NPrinting, raporty, użytkowników, harmonogram i hub jako miejsce docelowe.

Nawiązywanie połączenia z aplikacjami Qlik Sense w programie Qlik NPrinting

Można również tworzyć połączenia między programem Qlik NPrinting i aplikacjami Qlik Sense. Następnie na podstawie uzyskanych w ten sposób danych można tworzyć raporty w programie Qlik NPrinting.

Wymagania

Aby włączyć i utworzyć połączenie między programem Qlik NPrinting i aplikacjami Qlik Sense:

 • Obowiązują te same wymagania dotyczące certyfikatu, co w przypadku przesyłania raportów z programu Qlik NPrinting do Qlik Sense. W tym wypadku certyfikaty powinny być jednak zainstalowane na wszystkich komputerach z aparatem Qlik NPrinting Engine.
 • Utwórz regułę zapory, która będzie zezwalać na połączenia przychodzące na porcie 4243 Qlik Sense QRS.
 • Aby utworzyć połączenie do aplikacji Qlik Sense w programie Qlik NPrinting, musisz być użytkownikiem Qlik NPrinting z uprawnieniem do wykonywania zadania Połączenia. Wymagane są również następujące informacje:
  • adres serwera proxy (pełna nazwa komputera) dla serwera Qlik Sense;
  • identyfikator aplikacji Qlik Sense; jest dostępny w programie Qlik Sense QMC, w obszarze Aplikacje.
  • domena systemu Windows i nazwa użytkownika administratora programu Qlik Sense. dostępne w programie Qlik Sense QMC, w obszarze Użytkownicy.
InformacjaW pomocy Qlik NPrinting można znaleźć bardziej szczegółowe procedury instalowania certyfikatów i konfigurowania połączeń między programem Qlik NPrinting i aplikacjami Qlik Sense.

Aby utworzyć połączenie z raportem Qlik Sense, wykonaj w programie Qlik NPrinting następujące czynności:

 1. Zaloguj się do programu Qlik NPrinting jako użytkownik z uprawnieniami do wykonywania zadań Połączenia.
 2. Wybierz listę rozwijaną Aplikacje, a następnie wybierz z niej opcję Aplikacje. Aby utworzyć nową aplikację Qlik NPrinting, kliknij polecenie Utwórz aplikację.
 3. Wybierz opcję Aplikacje, a następnie wybierz opcję Połączenia. Kliknij polecenie Utwórz połączenie, wybierz utworzoną właśnie aplikację, a następnie kliknij Qlik Sense jak Źródło. Aby dokończyć tworzenie połączenia, potrzebne będą następujące informacje:
  • adres serwera proxy (pełna nazwa komputera) dla serwera Qlik Sense;
  • identyfikator aplikacji Qlik Sense;
  • domena systemu Windows i nazwa użytkownika administratora programu Qlik Sense.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!