Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

OLE DB

Program Qlik Sense obsługuje interfejs OLE DB (Object Linking and Embedding, Database) do nawiązywania połączeń z zewnętrznymi źródłami danych. Interfejs OLE DB umożliwia dostęp do bardzo wielu rodzajów zewnętrznych baz danych.

Ustawienia połączeń do danych OLE DB

Ustawienia połączeń do danych OLE DB
Element interfejsu użytkownika Opis
Dostawca

Wybierz dostawcę z listy dostępnych dostawców. Ustawienie to jest dostępne tylko w przypadku tworzenia nowego połączenia.

Źródło danych

Podaj nazwę źródła danych, z którym ma nastąpić połączenie. Może być to nazwa serwera lub ścieżka do pliku bazy danych. Zależy to od wybranego dostawcy usług OLE DB. Ustawienie to jest dostępne tylko w przypadku tworzenia nowego połączenia.

Przykład:  

W przypadku wybrania Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider podaj nazwę pliku bazy danych programu Access, w tym pełną ścieżkę do pliku:

C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps\Tutorial source files\Sales.accdb

OstrzeżenieJeśli połączenie ze źródłem danych nie zostanie nawiązane, wyświetli się stosowne ostrzeżenie.
Parametry połączenia Parametry połączenia używane podczas nawiązywania połączenia ze źródłem danych. Parametry te zawierają odniesienia do dostawcy i źródła danych. Ustawienie to jest dostępne tylko w przypadku edytowania połączenia.
Zintegrowane zabezpieczenia systemu Windows Po wybraniu tej opcji używa się istniejących w systemie Windows poświadczeń użytkownika korzystającego z usługi Qlik Sense.
Konkretna nazwa i hasło użytkownika Po wybraniu tej opcji należy podać nazwę użytkownika i hasło na potrzeby poświadczeń logowania do źródła danych.
Nazwa użytkownika

Nazwa użytkownika, przy użyciu której będzie nawiązywane połączenie (jeśli jest wymagana przez źródło danych).

Pole to należy pozostawić puste w przypadku korzystania z opcji Zintegrowane zabezpieczenia systemu Windows lub gdy źródło danych nie wymaga poświadczeń.

Hasło

Hasło, przy użyciu którego będzie nawiązywane połączenie (jeśli jest wymagane przez źródło danych).

Pole to należy pozostawić puste w przypadku korzystania z opcji Zintegrowane zabezpieczenia systemu Windows lub gdy źródło danych nie wymaga poświadczeń.

Ładuj

Wybierz bazę danych...

Aby przetestować połączenie, kliknij kolejno polecenia Ładuj i Wybierz bazę danych..., aby wybrać bazę danych, z którą ma zostać nawiązane połączenie.

InformacjaW przypadku dokonywania selekcji danych z nawiązanego połączenia nadal można korzystać ze wszystkich pozostałych baz danych dostępnych w źródle danych.
Nazwa Nazwa połączenia do danych.

Aspekty bezpieczeństwa dotyczące połączeń do danych OLE DB korzystających ze sterowników w plikach

Połączenia do danych OLE DB korzystające ze sterowników w plikach ujawniają ścieżkę do połączonego pliku danych w parametrach połączenia. Ścieżka ta może być ujawniona podczas edytowania połączenia, w oknie dialogowym selekcji danych lub w określonym zapytaniu SQL.

Jeśli takie bezpieczeństwo ma znaczenie, zaleca się w miarę możliwości nawiązywanie połączenia z plikiem danych w ramach połączenia z danymi folderu.

Zatrzymywanie podglądu dużych zestawów danych w tabelach

Jeżeli masz duże zestawy danych i nie chcesz wyświetlać podglądu danych podczas dodawania źródeł danych OLE DB do Menedżera danych lub Edytora ładowania danych, przytrzymaj klawisz Shift podczas wybierania połączenia danych OLE DB.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!