Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Zmiana wyglądu migawki

Aby wyróżnić uzyskane wnioski i wyraźniej przekazać swój komunikat, można skorzystać z funkcji pokazywania albo ukrywania określonych fragmentów migawki.

Zmiana właściwości migawki

Na poniższej liście zestawiono właściwości dostępne do edycji:

 • Tytuł (tytuł główny, podtytuł i przypis)
 • Rozmieszczenie linii siatki
 • Etykiety (etykiety punktów danych, etykiety liści, etykiety wymiarów)
 • Legenda
 • Oś X z tytułami i etykietami
 • Oś Y z tytułami i etykietami

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku narracji kliknij migawkę do edycji.
 2. Kliknij Edytuj.

  Otwarte zostanie okno dialogowe, w którym można zmienić wygląd migawki.

 3. W przypadku opcji Pokaż tytuły kliknij Wł. albo Wył., aby pokazać albo ukryć tytuł główny, podtytuł i przypis.

 4. W przypadku opcji Rozmieszczenie linii siatki ustaw rozmieszczenie linii siatki na Autom. albo Niestandardowe oraz wybierz z listy rozwijanej jedną z następujących opcji: Bez linii, Szerokie, Średnie albo Wąskie.
 5. W przypadku opcji Etykiety wartości kliknij Autom. albo Wył..
 6. W przypadku opcji Pokaż legendę kliknij Autom. albo Wył..
 7. W przypadku opcji Etykiety i tytuł dla osi X i osi Y wybierz z listy rozwijanej jedną z następujących opcji Etykiety i tytuł, Tylko etykiety, Tylko tytuł albo Brak.

 8. Kliknij przycisk Gotowe.

Wygląd migawki uległ zmianie.

WskazówkaJeśli po wybraniu opcji Autom. właściwość nie jest wyświetlana, należy zwiększyć rozmiar migawki.

Okno dialogowe migawki z liniami siatki oraz widoczną tylko osią X i etykietami danych.

Okno dialogowe migawki.

Zmiana współczynnika proporcji podczas zmiany rozmiaru migawki

Podczas zmiany rozmiaru migawki można odblokować współczynnik proporcji, aby umożliwić swobodną zmianę tego rozmiaru. W wyniku takiej zmiany rozmiaru wizualizacja korzysta z funkcji progresywnego przedstawiania informacji.

InformacjaProgresywne przedstawianie informacji oznacza: jeśli rozmiar wizualizacji (lub odblokowanej migawki) zwiększy się, wówczas jej informacje będą ujawniane stopniowo. Jeśli rozmiar wizualizacji (albo odblokowanej migawki) zmniejszy się, ilość informacji zostanie zredukowana, dzięki czemu użytkownik może się skupić na najważniejszych informacjach, a wizualizacja nie będzie zaśmiecona zbyt dużą ilością informacji na zbyt małej przestrzeni.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku narracji kliknij migawkę, której rozmiar ma zostać zmieniony.
 2. Kliknij Zablokowane, aby odblokować współczynnik proporcji w celu swobodnej jego zmiany.

  Wyświetlony zostaje znak Odblokowano.

 3. Skorzystaj z uchwytów na krawędziach, aby zmienić rozmiar wizualizacji.

  W wyniku takiej zmiany rozmiaru wizualizacja korzysta z funkcji progresywnego przedstawiania informacji.

 4. Kliknij Odblokowano, aby zablokować współczynnik proporcji.

Zmieniony został współczynnik proporcji w migawce oraz rozmiar wizualizacji.

InformacjaJeśli zmienia się rozmiar wizualizacji podczas wyświetlania znaku Zablokowane, rozmiar grafiki zostaje zmieniony bez progresywnego przedstawiania informacji.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!