Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

ObjectId — funkcja wykresu

Funkcja arkusza ObjectId() zwraca identyfikator obiektu, w którym oceniane jest wyrażenie. Ta funkcja przyjmuje opcjonalny argument określający, jakiego typu obiektu dotyczy funkcja. Obiekt ten może być arkuszem lub wizualizacją. Funkcja ta jest dostępna tylko w wyrażeniach wykresu.

Składnia:  

ObjectId([object_type_str])

Typ zwracanych danych: ciąg znaków

Jedyny argument funkcji, object_type_str, jest opcjonalny i odnosi się do wartości ciągu reprezentującej typ obiektu.

Argumenty
Argument Description
object_type_str Wartość ciągu reprezentująca typ ocenianego obiektu.

Jeśli w wyrażeniu funkcji nie określono żadnego argumentu, ObjectId() zwraca identyfikator obiektu, w którym użyto wyrażenia. Aby zwrócić identyfikator obiektu arkusza, w którym pojawia się wizualizacja, użyj funkcji ObjectId(‘arkusz’).

W przypadku obiektów wizualizacji zagnieżdżonych w innych obiektach wizualizacji określ żądany typ obiektu w argumencie funkcji, aby uzyskać inne wyniki. Na przykład dla wykresu Tekst i grafika w kontenerze użyj 'text-image', aby zwrócić obiekt Tekst i grafika, oraz 'container', aby zwrócić identyfikator kontenera.

  1. W trybie analizy dodaj następujący tekst do adresu URL:

    /options/developer

  2. Kliknij wizualizację prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij Ikona Opcje programisty Programista.

  3. W obszarze Właściwości uzyskaj identyfikator obiektu z nagłówka okna dialogowego i typ obiektu z właściwości „qType”.

Ograniczenia:  

Ta funkcja może dać nieoczekiwane wyniki, jeżeli zostanie wywołana w obiekcie (na przykład przycisku) w kontenerze, który jest elementem głównym. To ograniczenie dotyczy też elementów głównych panelu filtrowania, które są kontenerami pól listy. Wynika to ze sposobu używania hierarchii obiektów przez elementy główne.

Wyrażenie wykresu ObjectId(‘arkusz’) zwróci w takich przypadkach pusty ciąg znaków, natomiast ObjectId(‘element główny’) pokaże identyfikator elementu głównego będącego właścicielem.

Funkcja ObjectId() jest często używana w połączeniu z następującymi funkcjami:

Powiązane funkcje
Funkcja Interakcja
if — funkcja skryptu i funkcja wykresu Funkcji if i ObjectId można używać razem do tworzenia wyrażeń warunkowych. Na przykład wizualizacje mogą uzyskać kolorowanie warunkowe za pomocą wyrażeń korzystających z tych funkcji.
InObject — funkcja wykresu Podobnie jak if funkcja InObject jest również używana z ObjectId do tworzenia wyrażeń warunkowych.

Przykład 1 — Zwracanie identyfikatora obiektu wykresu

Przykład 2 — Zwracanie identyfikatora arkusza

Przykład 3 — Wyrażenie zagnieżdżone

Aby uzyskać bardziej szczegółowy przykład użycia kolorowania warunkowego, zobacz przykład dotyczący InObject — funkcja wykresu.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!