Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

InObject — funkcja wykresu

Funkcja wykresu InObject() ocenia, czy bieżący obiekt jest zawarty wewnątrz innego obiektu z identyfikatorem określonym w argumencie funkcji. Obiekt ten może być arkuszem lub wizualizacją.

Ta funkcja może służyć do wyświetlania hierarchii obiektów w arkuszu: od obiektu arkusza najwyższego poziomu do wizualizacji zagnieżdżonych w innych wizualizacjach. Ta funkcja może być używana wraz z funkcjami if i ObjectId do tworzenia niestandardowej nawigacji w aplikacjach.

Składnia:  

InObject(id_str)

Typ zwracanych danych: Wartość logiczna

W Qlik Sense wartość logiczna Prawda jest reprezentowana przez -1, a wartość Fałsz jest reprezentowana przez 0.

Argumenty
Argument Description
id_str Wartość ciągu reprezentująca identyfikator ocenianego obiektu.

Identyfikator arkusza można uzyskać z adresu URL aplikacji. W przypadku wizualizacji użyj opcji Programisty, aby zidentyfikować identyfikator obiektu i ciąg tekstowy typu obiektu.

  1. W trybie analizy dodaj następujący tekst do adresu URL:

    /options/developer

  2. Kliknij wizualizację prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij Ikona Opcje programisty Programista.

  3. W obszarze Właściwości uzyskaj identyfikator obiektu z nagłówka okna dialogowego i typ obiektu z właściwości „qType”.

Ograniczenia:  

Ta funkcja może dać nieoczekiwane wyniki, jeżeli zostanie wywołana w obiekcie (na przykład przycisku) w kontenerze, który jest elementem głównym. To ograniczenie dotyczy też elementów głównych panelu filtrowania, które są kontenerami pól listy. Wynika to ze sposobu używania hierarchii obiektów przez elementy główne.

Funkcja InObject() jest często używana w połączeniu z następującymi funkcjami:

Powiązane funkcje
Funkcja Interakcja
if — funkcja skryptu i funkcja wykresu Funkcji if i ObjectId można używać razem do tworzenia wyrażeń warunkowych. Na przykład wizualizacje mogą uzyskać kolorowanie warunkowe za pomocą wyrażeń korzystających z tych funkcji.
ObjectId — funkcja wykresu Podobnie jak if funkcja ObjectId jest również używana z InObject do tworzenia wyrażeń warunkowych.

Przykład 1 — Podstawowa funkcjonalność

Przykład 2 — Obiekty z kolorami warunkowymi

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!