Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Sample

Prefiks sample w instrukcji LOAD lub SELECT służy do ładowania ze źródła danych losowej próbki rekordów.

Składnia:  

Sample  p ( loadstatement | selectstatement )

Wyrażenie, które jest obliczane, nie definiuje, jaki procent rekordów z zestawu danych zostanie załadowany do aplikacji Qlik Sense, tylko prawdopodobieństwo załadowania do aplikacji każdego z wczytywanych rekordów. Innymi słowy, wartość p = 0.5 nie oznacza, że zostanie załadowane 50% wszystkich rekordów, tylko że każdy rekord ma 50% szans na zostanie załadowanym do aplikacji Qlik Sense.

Argumenty
Argument Opis
p

Dowolne wyrażenie, które zwraca wartość liczbową większą od 0, a mniejszą lub równą 1. Liczba określa prawdopodobieństwo odczytania konkretnego rekordu.

Wszystkie rekordy zostaną odczytane, ale tylko niektóre z nich zostaną załadowane do aplikacji Qlik Sense.

Kiedy używać

Funkcja Sample jest przydatna, kiedy chcemy pobrać próbkę danych z dużej tabeli, aby zrozumieć ich naturę, rozkład lub zawartość pola. Dzięki temu, że pobierany jest podzbiór danych, są one szybciej ładowane, co umożliwia szybsze testowanie skryptów. W odróżnieniu od funkcji First, funkcja Sample pobiera dane z całej tabeli, a nie tylko z kilku pierwszych wierszy. W niektórych przypadkach pozwala to uzyskać dokładniejszą reprezentację danych.

Poniższe przykłady pokazują dwa możliwe zastosowania prefiksu skryptu Sample:

Sample 0.15 SQL SELECT * from Longtable;

Sample(0.15) LOAD * from Longtab.csv;

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 – Próbka z tabeli wbudowanej

Przykład 2 – Próbka z automatycznie wygenerowanej tabeli

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!