Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

RangeIRR — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeIRR() zwraca wewnętrzny współczynnik zwrotu dla serii przepływów pieniężnych reprezentowanych przez wartości wejściowe.

Wewnętrzna stopa zwrotu to stopa procentowa uzyskiwana dla inwestycji składającej się z płatności (wartości ujemne) i przychodów (wartości dodatnie) występujących w regularnych okresach.

Ta funkcja stosuje uproszczoną wersję metody Newtona do obliczenia wewnętrznego współczynnika zwrotu (internal rate of return, IRR).

Składnia:  

RangeIRR(value[, value][, Expression])

Typ zwracanych danych: numeric

Argumenty
Argument Opis
value Pojedyncza wartość lub zakres wartości, jakie zwraca funkcja międzywierszowa z trzecim parametrem opcjonalnym. Obliczenie funkcji wymaga podania co najmniej jednej wartości dodatniej i jednej ujemnej.
Expression Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Ograniczenia:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące są pomijane.

Tabela przykładowa
Przykłady Wyniki

RangeIRR(-70000,12000,15000,18000,21000,26000)

Zwraca wartość 0,0866

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Aby zobaczyć wynik, dodaj do arkusza w swojej aplikacji pola wyszczególnione w kolumnie wyników.

RangeTab3:

LOAD *,

recno() as RangeID,

RangeIRR(Field1,Field2,Field3) as RangeIRR;

LOAD * INLINE [

Field1|Field2|Field3

-10000|5000|6000

-2000|NULL|7000

-8000|'abc'|8000

-1800|11000|9000

-5000|5000|9000

-9000|4000|2000

] (delimiter is '|');

Tabela wynikowa przedstawia zwrócone wartości RangeIRR dla każdego z rekordów w tabeli.
RangeID RangeIRR
10.0639
20.8708
3-
45.8419
50.9318
6-0.2566

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!