Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Korzystanie z widoków i wykresów dynamicznych

Wykresy dynamiczne umożliwiają interakcję podobnie jak inne wizualizacje Qlik Sense. Użytkownicy mogą również bezpośrednio kontrolować czas odświeżania danych w widokach dynamicznych. Jeśli aplikacja szablonu widoku dynamicznego używa w swoim skrypcie ładowania wyrażeń tworzących powiązania, zapytanie, które odświeża dane widoku dynamicznego, zwykle obejmuje warunki filtrowania wykorzystujące wartości wybrane w stanie wyboru aplikacji podstawowej. Gdy użytkownik odświeży widok dynamiczny, wszystkie wykresy dynamiczne powiązane z widokiem zostaną zaktualizowane o nowe dane.

Aby uzyskać dostęp do menu kontekstowego opcji wykresu, takich jak robienie migawek i otwieranie menu eksploracji, kliknij wykres prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wykres dynamiczny.

Widok dynamiczny umożliwia interakcję za pośrednictwem wykresów dynamicznych. Klikając prawym przyciskiem myszy wykres dynamiczny i wybierając polecenie Widok dynamiczny, możesz odświeżyć wykresy oraz wyświetlić ograniczenia i wartości pól powiązań widoku dynamicznego używanych podczas ostatniego odświeżania widoku dynamicznego.

Wybory w widokach dynamicznych

Wykresy dynamiczne używają tego samego modelu selekcji asocjacyjnych co standardowe wykresy w Qlik Sense. Wybory dokonane na wykresach dynamicznych nie wpływają na wybory w aplikacji podstawowej i nie pojawiają się na pasku wyboru aplikacji podstawowej. Wybory dokonane w widoku dynamicznym można wyczyścić, klikając prawym przyciskiem myszy wykres dynamiczny z tego widoku i wybierając polecenie Widok dynamiczny, a następnie Wyczyść wybory.

Jeżeli wyrażenia tworzące powiązania znajdują się w aplikacji szablonu widoku dynamicznego, wybory dokonane w aplikacji podstawowej wpływają na dane ładowane do widoku dynamicznego po następnym odświeżeniu. Qlik Sense śledzi stan wyboru, który istniał podczas ostatniego odświeżenia każdego widoku dynamicznego. Dane w widoku dynamicznym są uważane za nieodświeżone za każdym razem, gdy wybory zmienią wartości używane przez dowolne pola powiązane w widoku dynamicznym od ostatniego odświeżenia widoku dynamicznego. Ikona nieodświeżonych danych jest wyświetlana na wszystkich wykresach widoku dynamicznego zawsze wtedy, gdy dane są nieodświeżone. Odświeżenie nieodświeżonego wykresu powoduje odświeżenie wszystkich wykresów z widoku dynamicznego przy użyciu zaktualizowanych wybranych zestawów wartości dla każdego z powiązanych pól widoku. Jeśli chcesz przywrócić stan wyboru aplikacji podstawowej, aby pasował do stanu z ostatniego odświeżenia widoku dynamicznego, zamiast go odświeżać, użyj menu kontekstowego na dowolnym wykresie z tego widoku dynamicznego i wybierz polecenia Widok dynamiczny oraz Pokaż ostatnie wybory, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

Wykres dynamiczny z powiadomieniem o nieodświeżonych danych

Wykres dynamiczny z powiadomieniem o nieodświeżonych danych

Jeżeli któreś z ograniczeń nie zostanie spełnione w przypadku widoku dynamicznego — na przykład jeżeli bieżące wybory powodują przekroczenie maksymalnej liczbę wierszy — żadne dane nie będą wyświetlane w wykresach tego widoku. Odświeżenie widoku dynamicznego nie będzie możliwe, dopóki stan wyboru aplikacji podstawowej nie zmieni się tak, aby wszystkie ograniczenia zostały spełnione.

Wykres dynamiczny z wyborami przekraczającymi ograniczenia

Wykres dynamiczny z wyborami przekraczającymi ograniczenia

Wyświetlanie szczegółów widoku dynamicznego

W oknie Szczegóły widoku dynamicznego można wyświetlić historię odświeżania, ograniczenia i wybory używane z widokiem dynamicznym. Aby uzyskać dostęp do szczegółów, kliknij ikonę Szczegóły widoku dynamicznego w rogu wykresu dynamicznego.

Karta Odśwież przedstawia czas ostatniego odświeżenia danych w widoku dynamicznym.

Odświeżanie szczegółów w oknie Szczegóły widoku dynamicznego

Odświeżanie szczegółów

Karta Ograniczenia przedstawia ograniczenia pól i wierszy zastosowane do generowania zawartości z widoku dynamicznego.

Bieżące ograniczenia w oknie Szczegóły widoku dynamicznego

Bieżące ograniczenia

Karta Wybory przedstawia wybory zastosowane do wygenerowania danych do tego widoku. Jeżeli dokonasz nowych wyborów, które zmienią dane w widoku dynamicznym, a widok dynamicznego nie został odświeżony, możesz kliknąć przycisk Zastosuj, aby przywrócić pierwotne wybory widoku dynamicznego.

Bieżące wybory w oknie Szczegóły widoku dynamicznego

Bieżące wybory

Odświeżanie widoków dynamicznych

Dane w widoku dynamicznym można odświeżyć, wybierając wykres dynamiczny z tego widoku i klikając ikonę Przeładuj. Użycie opcji odświeżania na wykresie dynamicznym spowoduje odświeżenie wszystkich wykresów z tego samego widoku dynamicznego. Odświeżenie powoduje usunięcie wszelkich wyborów dokonanych na dynamicznych wykresach widoku dynamicznego.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!