Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie widoków i wykresów dynamicznych

Widoki dynamiczne można dodawać z panelu Zasoby w widoku arkusza. Do arkuszy możesz dodawać dynamiczne wykresy z widoków dynamicznych.

Widoki dynamiczne w panelu Zasoby nowego arkusza

Widoki dynamiczne w panelu Zasoby nowego arkusza

Tworzenie widoków dynamicznych

Podczas tworzenia widoku dynamicznego można ograniczyć liczbę wierszy uwzględnianych w widoku dynamicznym. Pomoże to zapobiec zwracaniu zbyt wielu wierszy, jeśli widoki dynamiczne łączą się z bardzo dużym zestawem danych.

 1. W trybie Edycja arkusza kliknij pozycję Widoki dynamiczne.
 2. Kliknij polecenie Utwórz nowe.
 3. W polu Nazwa wprowadź nazwę widoku.
 4. W polu Aplikacja szablonu wybierz aplikację szablonu.
 5. W polu Limit wierszy opcjonalnie wybierz Wyrażenie limitu wierszy i opcjonalnie ustaw wartość Maksymalna liczba wierszy.
 6. Kliknij polecenie Utwórz.

Kwestie związane ze środowiskami wielowęzłowymi

Aby zezwolić na widoki dynamiczne we wdrożeniach wielowęzłowych Qlik Sense, twórca aplikacji powinien określić strumień docelowy publikacji. Można to skonfigurować w oknie dialogowym tworzenia widoku dynamicznego.

 1. W oknie dialogowym tworzenia widoku dynamicznego, w obszarze Opublikuj w, określ strumień do publikowania.

  InformacjaJeżeli masz jednowęzłowe wdrożenie Qlik Sense, wybierz opcję Nie opublikowano (zapisano w obszarze roboczym). Wybór strumienia dla środowiska wielowęzłowego może znacznie wydłużyć czas przetwarzania.
 2. Kliknij polecenie Utwórz.

Dodawanie wykresów dynamicznych do arkuszy

Wykresy dynamiczne można dodawać do arkuszy z panelu Zasoby.

Jeżeli masz uprawnienia do edycji w aplikacji szablonu, możesz edytować wykres główny, na którym oparty jest wykres dynamiczny.

Aby edytować wykres dynamiczny, wybierz wykres dynamiczny, gdy arkusz jest w trybie Edycja, a następnie wybierz pozycję Edytuj aplikację źródłową.

Edytowanie widoków dynamicznych

Możesz edytować widoki dynamiczne i zmieniać limity wierszy. Aplikacji szablonu używanej przez widok dynamiczny nie można zmienić.

 1. Wybierz widok dynamiczny z listy rozwijanej widoków dynamicznych.
 2. Kliknij Więcej informacji, a następnie kliknij Edytuj.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!